Takaisin

Uudet liiketoimintamallit Suomen kotieläintuotannossa

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

08/2011 - 12/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Veli-Matti Tuure, Markku Lätti

Rahoittajat:

MMM Makera

Yhteistyökumppanit:

Pellervon taloustutkimus  PTT

Tiivistelmä:

Suomen maatalous ja erityisesti kotieläintuotannon rakennekehitys on edennyt vaiheeseen, jossa tilakokoaan kasvattavat tilat joutuvat miettimään tuotantotapansa kenties kokonaan uusiksi. Rakennekehityksen eteneminen ja kilpailukyvyn parantaminen vaativat uudenlaisia, innovatiivisia ratkaisuja koko liiketoiminnan järjestämiseksi.

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli kartoittaa tarve ja mahdollisuudet uusille liiketoimintamalleille sekä teknologisille että organisatorisille ratkaisuille ottaen huomioon suomalaisen maataloustuotannon erityispiirteet ja perheviljelmän luonne. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli kartoittaa mahdolliset eri teknologiavaihtoehdot ja kolmantena tavoitteena vertailla eri teknologioiden yhteensopivaa kokoa ja niiden työmäärää. Näihin tavoitteisiin liittyen luotiin toimintamalleja, joiden soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin arvioitiin tutkimuksen neljäntenä tavoitteena. TTS:n osuus painottui kolmanteen tavoitteeseen.

Hankkeella pyrittiin hyvin kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen, jossa tavoitteena on konkreettisten toimintatapojen ja -alustojen kehittäminen. Uusien toimintamallien avulla tavoitellaan karjatilojen kansainvälisen kilpailukyvyn parantamista, joka luonnollisesti hyödyttäisi paitsi maataloutta myös koko kansantaloutta ja kuluttajia. Uudet toimintatavat mahdollistaisivat myös resurssien tehokkaamman allokoinnin, joka olisi myös ympäristölle parempi. Myös lisätarve uusiutuvalle energialle tuo hankkeelle kansantaloudellista hyötyä.

Hankkeesta julkaistu:

Tuure, V-M., Lätti, M. & Pyykkönen, P. 2013. Viljelijän oman työvoiman riittävyys maitotilalla. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 7/2013 (649). 12 s.
Pyykkönen, P., Bäckman, S., Tuure, V-M. & Lätti, M. 2013. Biokaasutus kannankäsittelyn vaihtoehtona. PTT työpapereita 149.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Innonauta- ja Hiehohotelli-hankkeet, Teknologiavalintojen vaikutus työnmenekkiin sekä tuotanto- ja rakennuskustannuksiin karjatiloilla

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto