Takaisin

Arkinen päätöksenteko ja töiden organisointi (Vuosikello)

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

11/-1 - 11/-1

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Janne Karttunen, Eerikki Kaila ja Veli-Matti Tuure

Rahoittajat:

Maa- ja metsätalousministeriö, maatilatalouden kehittämisrahasto

Yhteistyökumppanit:

Savonia AMK

Tiivistelmä:

Maatalousyrittäjän ja koko yrittäjäperheen hyvinvoinnin (fyysinen, psyykkinen ja taloudellinen) perustan muodostaa maatalousyrityksen vuodenkierrossa toistuvien arkisten töiden järkevä organisointi – on tehtävä tietoisesti oikeita asioita, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Töiden organisointia koskevat ja säännöllisesti toistuvat päätöksentekotilanteet liittyvät muun muassa työajan varaamiseen omaan ja tilayhteistyöhön, urakoitsijoiden ja lomittajien sopimiseen, tuotantotarvikkeiden tilaamiseen, tuotteiden myyntiin sekä tukihakemusten ja viljelysuunnitelman laatimiseen. Yksittäisen maatalousyrittäjän kannalta vaativimmat ja pitkällä aikavälillä hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeät päätökset sekä niiden toteuttamiseen liittyvät haasteet ajoittuvat merkittäviin maataloustuotantoa koskeviin muutostilanteisiin, kuten uudisrakentamiseen, ja samalla tapahtuvaan tuotannon voimakkaaseen laajentamiseen.

TTS:n ja Savonia AMK:n yhteishankkeessa laaditaan maatalousyrityksen johtamiseen ja töiden organisointiin liittyvää päätöksentekoa tukeva atk-pohjainen asiantuntijasovellus: maatalousyrittäjän vuosikello. Vuosikellon avulla maatalousyrittäjä kykenee ennakoimaan ja varaamaan aikaa vuosittain toistuviin töihin sekä kertaluonteisiin ja kauaskantoisiin muutostilanteisiin. Vuosikello ohjaa arvioimaan ja dokumentoimaan tehtyjä päätöksiä sekä niiden seurauksia opiksi tuleville vuosille. Käytännössä yrittäjää ohjataan oppimaan kokemuksistaan ja jalkauttamaan tuotantostrategia luontaiseksi osaksi päivittäistä ja kausittaista töiden organisointia.

Hankkeesta julkaistu:

Kaila, E. ja Tuure, V-M. 2009. Maatilan suunnittelu- ja johtamistöiden työnmenekit. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous 7 (616). 6 s.

Karttunen, J. ja Tuure, V?M. 2008. Töiden organisointi maatalousyrityksissä. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous (607) 4. 8 s.

Rantamäki-Lahtinen, L., Vesala, H.T., Vesala, K.M., Karttunen, J. ja Tuure, V?M. 2008. Muuttuva maaseutuyrittäjyys – Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000?2006. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Maaseutu. MTT:n selvityksiä 169. 74 s. Saatavana Internetistä: http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts169.pdf
  
Tiikkainen, M., Virkkunen, R., Paldanius, K., Karttunen, J. ja Kaila, E. 2011. Lypsykarjanavetan rakennusprojektin ja tuotannon laajentamisen johtaminen. TTS:n tiedote, Maataloustyö ja tuottavuus 3 (630). 8 s. 

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Muuttuva maaseutuyrittäjyys: MuuMaa-hanke

Maatilan suunnittelu- ja johtamistöiden työnmenekit

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Maatilayrittäjän vuosikello

Maatilan työmäärän hallintaa ja töiden organisointia kehittävissä hankkeissa keskitytään yleensä varsinaisiin tuotantotöihin. Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamassa ja TTS:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä tekemässä hankkeessa keskityttiin muihin tuotannon pyörittämiseen liittyviin töihin, jotka ajallisesti eivät suoraan ole merkittäviä, mutta joiden ennakointi, muistaminen ja oikea-aikaisuus vaikuttavat merkittävästi niin työmäärän hallintaan ja jaksamiseen kuin myös tilan taloudelliseen tulokseen.

Hankkeessa laadittiin maatalousyrityksen johtamiseen ja töiden organisointiin liittyvää päätöksentekoa tukeva atk-pohjainen asiantuntijasovellus; maatilayrittäjän vuosikello. Vuosikello on tarkoitettu ensisijaisesti maatalousyrittäjien käyttöön eri tuotantosuuntiin. Työkaluun liittyviä kalenteritoimintoja voi hyödyntää myös muussa yritystoiminnassa samoin kuin yksityistalouksissa arjen hallinnassa. Työkaluun liittyvä tehtävälista on muokattavissa ja täydennettävissä, joten käyttäjä pystyy räätälöimään työkalun sisältöä tietyissä määrin omiin tarpeisiinsa.

Työkalu on Excel-tiedosto, jonka voi vapaasti ladata TTS:n nettisivuilta omaan käyttöönsä. Työkalusta on ladattavissa kolme eri versiota (Excel 2003, Excel 2007 ja Excel 2010). Koska pääosa työkalun toiminnoista on tehty MS Excel VBA -ohjelmoinnilla, työkalun käyttö edellyttää Excelissä makrojen käytön hyväksymisen.

Sovellusta avattaessa kuukausinäkymäksi tulee kuluvan kuukauden näkymä ja työkalu muistuttaa erillisessä ikkunassa seuraavan viikon ajalle merkityt tapahtumat. TTS:n sivuilta ladatun vuosikellon kuukausikalenterit ovat tyhjiä. Ennen työkalun hyödyntämistä käyttäjän on määriteltävä ja sijoitettava tilakohtaiset työt ja tapahtumat kuukausikalentereihin.

Työkalua suositellaan käytettävän säännöllisesti vähintään kerran viikossa ja päivitettävän kalenterien merkintöjä tarpeen mukaan. Ennen tiedoston sulkemista se on syytä tallentaa omalle tietokoneelle. Eri toimintoihin liittyvät ohjeet löytyvät näkymäkohtaisesti keltaisista laatikoista.

Lisätietoja hankkeesta ja työkalusta: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lataa ilmaiseksi Maatilayrittäjän vuosikello:

Excel 2010-versio: maatilayrittajan_vuosikello_151012_excel2010.zip  

Excel 2007-versio: maatilayrittajan_vuosikello_151012_excel2007.zip

Excel 2003-versio: maatilayrittajan_vuosikello_041011_excel2003.xls

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto