Takaisin

TYÖTUTKA - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa

Ala:

Tuottavuus

Kesto:

04/2010 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Hankkeen toteutus: projektipäällikkö Aila Peippo-Pasuri,  projekti- ja koulutuskoordinaattori Tuula Juvonen. Asiantuntijat projektissa: Keijo Vesilahti

Rahoittajat:

 

OPH, ESR

Yhteistyökumppanit:

 

Sedu, Winnova, Sataedu, PSK

Tiivistelmä:

 

 

Työtutka on Opetushallituksen ja EU:n rahoittama hanke, jota TTS koordinoi. Työtutkassa on kehitetty uusi työssäoppimisen malli sekä siihen sisältyvien työntutkimus- ja kehittämismenetelmien käyttämiseen valmennusmalli. Työssäoppimisessa opiskelijat tekevät hankkeessa tuotettujen menetelmätehtävien avulla yhden tai useamman omaa työtään, tiimin tai organisaation työtä tarkastelevan kehittämistehtävän. Tehtävien avulla opiskelijoiden on mahdollista saada keinoja työn monipuoliseen oppimiseen. Opittuja välineitä voi käyttää myöhemmin työuran aikana kaikilla aloilla esimerkiksi silloin, kun omassa työssä ilmenee uudelleen organisoinnin tai kehittämisen tarvetta.

TYÖTUTKAn menetelmien käyttö työssäoppimisen ohjaamisessa ei tarkoita jotain uutta ylimääräistä työtä.  Se on sitä mitä opiskelijan ohjauksessa tapahtuu joka tapauksessa.  TYÖTUTKA antaa siihen vain lisävälineitä ja uuden näkökulman.

Tehtävien avulla opiskelijoiden on mahdollista saada keinoja työn monipuoliseen oppimiseen. Opittuja välineitä voi käyttää myöhemmin työuran aikana kaikilla aloilla esimerkiksi silloin, kun omassa työssä ilmenee uudelleen organisoinnin tai kehittämisen tarvetta.  Kaikki mukaan tulijat hyötyvät menetelmien käytöstä.  Oman työn tarkastelu tehtävien avulla auttaa opiskelijaa oppimaan tehokkaammin oppilaitoksessa ja työpaikkakoulutuksessa laajempia kokonaisuuksia.  Työt muuttuvat ja työssäoppimistehtäviä on kehitettävä.

Kouluttajan hyödyt:  Kouluttaja saa käyttöön vuodesta toiseen sovellettavat kehittämistehtävät eri tutkintotasojen opiskelijoille. Tehtäviä voi hyvin käyttää myös mahdollisina korvaavina tehtävinä opiskelijoille.  Kouluttaja saa perehdytyksen ja ohjauksen tehtävien ohjaamiseen ja opiskelijan tukemiseen.

Opiskelijan hyödyt:  Työssäoppiminen on ohjattua opiskelua, mutta keinot työn oppimiseen ovat rajallisia. Opiskelija saa välineitä, joiden avulla oppii käyttämään suoritettavan tutkintotason mukaan työn kehittämismenetelmiä työssään. Opiskelija saa valmennusmallin mukaisen opastuksen tehtävien suorittamiseen. Opiskelija saa tutkintotasonsa mukaisen TYÖTUTKA-todistuksen menetelmäosaamisestaan.

Työpaikan hyödyt:  Työpaikkojen henkilöstöllä on vähän aikaa ja paljon tehtävää opiskelijoiden ohjaamisessa työpaikoilla. Työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja saa rajatut menetelmiin perustuvat selkeät, vuodesta toiseen toimivat, tehtäväsuoritukset ohjattavakseen, koulutuksen ja tuen ohjaamiseen. Työpaikkaohjaaja ja -kouluttaja saavat kehittämismenetelmät ja halutessaan omaan työpaikkaohjaukseensa valmentavan työpaikkaohjaajakoulutuksen valitsemanaan aikana sekä TYÖTUTKA- työpaikkaohjaajakoulutuksen (OPH suositus 3 ov) suorittamisesta todistuksen.

Hankkeesta julkaistu:

Hankkeen sivusto www.tyotutka.fi

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto