Takaisin

Maatilojen urakointipalvelut ja niitä tarjoavan yrittäjän työn ja työmäärän hallinta (URAKKA-hanke)

Ala:

Teknologia / Tuottavuus / Yrittäjyys

Kesto:

01/2012 - 06/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Eerikki Kaila, Reetta Palva, Markku Lätti, Janne Karttunen, Tea Elstob

Rahoittajat:

Uudenmaan Ely-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma)

Yhteistyökumppanit:

MTK-Uusimaa, NSP Nylands svenska producentförbund

Tiivistelmä:

URAKKA- hankkeessa kehitetään maatilojen koneurakointitoimintaa ja urakointipalvelujen parempaa hyödyntämistä alueella. Päätavoitteena on tuottaa koneurakoitsijoiden käyttöön ratkaisumalleja taloudellisesti järkeviin koneinvestointeihin ja töiden organisointiin. Lähtökohtina ovat urakointimahdollisuuksien kartoitus ja tieto asiakkaiden tarpeista sekä toisaalta urakoitsijan omat resurssit ja tavoitteet.

Tietoa näistä kerätään niin koneurakointia harjoittavilta maatiloilta kuin urakointipalveluita nykyisin ostavilta sekä potentiaalisilta asiakkailta. Kyselyiden avulla selvitetään mm. koneurakoinnin nykyistä yleisyyttä, kohteita ja laajuutta sekä lähitulevaisuuden potentiaalisia koneurakointimahdollisuuksia Uudellamaalla.

Samalla kehitetään urakointityön laadunhallintaa, tarjouslaskentaa ja sopimuskäytäntöjä. Hankkeessa kehitetään myös konerengastoimintaa yhtenä koneurakointimuotona. Hankkeen tuloksista hyötyvät sekä koneurakoitsijat että urakointipalveluiden ostajat.

Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan eri kanavia aktiivisesti hyödyntäen jo hankkeen aikana niin koneurakoitsijoille kuin urakointipalveluita ostaville asiakkaille. Hankkeessa järjestetään myös infotilaisuuksia koneurakointiin liittyvistä aiheista.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä TTS Työtehoseura (koordinointi), MTK-Uusimaa ja ruotsinkielinen tuottajaliitto NSP. Hanketta rahoittaa Uudenmaan Ely-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

 

Hankkeesta julkaistu:

Kaila, E. 2012. Kohti ammattimaisempaa koneurakointia. Teho 5/2012. s. 12–15.

Kaila, E. 2013. Koneurakointipalveluiden kysyntää ja tarjontaa selvitetty Uudellamaalla. Teho 1/2013. s. 26–28.

Kaila, E. 2013. Koneurakointi kasvu-uralla. Teho 2/2013. s. 18–20.

Kaila, E. 2013. Tie- ja kiinteistöhoidossa urakointimahdollisuuksia maatalousyrittäjille. Teho 5/2013. s.4–6.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto