Takaisin

Maatalousyrittäjien työurien lyhenemisen syyt ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden kehittäminen työurien pidentämiseen (Maaura-hanke)

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö

Kesto:

04/2012 - 03/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Janne Karttunen, TTS; Jarkko Leppälä ja Risto Rautiainen, MTT

Rahoittajat:

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, työturvallisuusapuraha

Yhteistyökumppanit:

MTT taloustutkimus (hankkeen hallinnoija)

Tiivistelmä:

Työurien pidentäminen on noussut Suomessa kansalliseksi haasteeksi kaikilla toimialoilla, myös maataloudessa. Yrittäjyyden vaatimukset ja motivaatiotekijät nähdään entistä haasteellisempana, mikä voi viivästyttää maatalousyrittäjäksi ryhtymistä. Tämä lyhentää osaltaan aktiivisia työuria ja vakuutusvuosia. Maatalous on yksi vaarallisimmista toimialoista, ja työtapaturmat, ammattitaudit ja sairaudet aiheuttavat vuosittain satoja tapaturma- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä.

Tämä tutkimus tähtää maatalousyrittäjien työurien vahvistamiseen ja pidentämiseen. Tutkimuksessa selvitetään ja luokitellaan työurien lyhenemisen keskeisimmät syyt. Tämän lisäksi osin lasketaan ja osin arvioidaan eri syytekijöiden aiheuttamat menetykset henkilötyövuosina ja kustannuksina. Kerättävän tiedon perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia, jotka priorisoidaan niiden potentiaalisen vaikuttavuuden perusteella.

Hankkeesta julkaistu:

Rautiainen, R., Leppälä, J. ja Karttunen, J. 2012. Reasons of shortened working careers among farmers in Finland. Teoksessa: Lundqvist, P. (toim.). Health and safety in agriculture. Nordic and world-wide perspectives. Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety. Ystad, Sweden. SLU Rapportserie 16. s. 102. Saatavilla Internetistä: http://pub.epsilon.slu.se/9290/7/ lundqvist_p_121205.pdf 

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

?

MATA-vahingoilta suojelevat ja vahingoille altistavat tekijät MYEL-vakuutettujen maatalousyrittäjien koko työuran kattavan tarkastelun perusteella, vuosina 2010–2011 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapurahalla.
Työtapaturmien ja ammattitautien riskitekijät suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa, vuosina 2008–2009 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapurahalla.

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Kallioniemi, M. 2013. Well-being at work on farms in Finland. Stress, safety in animal handling and working conditions of women on dairy farms. Doctoral Dissertation. MTT Science 21: 1–91. Saatavana Internetistä: http://www.mtt.fi/mtttiede/pdf/mtttiede21.pdf

Karttunen, J. ja Rautiainen, R. 2012. Tapaus-verrokkitutkimus työtapaturmien ja ammattitautien riskitekijöistä suomalaisten maidontuottajien keskuudessa. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2012 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 28. Toim. Nina Schulman ja Heini Kauppinen. Saatavana Internetistä:   http://www.smts.fi/Tyon organisointi/Verrokkitutkimus Karttunen_Rautiainen.pdf

Karttunen, J. ja Rautiainen, R. 2010. Työtapaturmien ja ammattitautien riskitekijät suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2010 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 26. Toim. Anneli Hopponen. Saatavana Internetistä:
http://www.smts.fi/jul2010/esite2010/064.pdf

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto