Takaisin

Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020

Ala:

Metsätyö

Kesto:

06/2012 - 12/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Hankkeen vastuullinen johtaja: toimialajohtaja Vesa Tanttu
Hankkeen projektipäällikkö: tutkija Eila Lautanen

Rahoittajat:

Metsämiesten Säätiö

Yhteistyökumppanit:

Metsätalouden koulutustoimikunta, Metsänhoitajaliitto, Meto-Metsäalan asiantuntijat, MTK, Metsäteollisuus ry, Koneyrittäjien liitto, Puu -ja erityisalojen liitto, Helsingin yliopisto/Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset-hanke

Tiivistelmä:

Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -tutkimuksessa selvitetään metsänhoitajien, metsätalousinsinöörien sekä metsäalan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden tänä päivänä työssä vaadittavaa alan osaamista ja arvioidaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Vuoden 2013 loppuun kestävää hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Muuttuva toimintaympäristö ja uudet tuotteet vaativat koko metsäalalta uudenlaista osaamista. Hankkeessa selvitetään alalla työskenteleviltä ammattilaisilta ja uutta työvoimaa rekrytoivilta henkilöiltä kysely- ja haastattelututkimuksella substanssiosaamisvaatimuksia nyt ja vuonna 2020. Tutkimus on jatkoa TTS:n Opetushallituksen toimeksiannosta Metsäalan koulutustoimikunnalle tekemälle metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyölle.

Suomalainen metsäsektori elää historiansa syvimmän muutoksen pyörteissä sitten vuoden 1860, jolloin höyrysahat tulivat ja siirryttiin paperintuotannossa puukuitujen käyttöön. Tiu-kentunut kilpailu ja ylituotanto Euroopassa painopaperimarkkinoilla on ajanut metsäteolli-suuden sopeuttamaan tuotantoa kotimaassa ja tekemään investoinnit lähelle uusia markkina-alueita Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Merkittäviä massa- ja paperiteollisuuden tai levy- ja sa-hateollisuuden investointeja ei työ- ja elinkeinoministeriön 2012 tekemän selvityksen mukaan ole tulossa kotimaahan ainakaan vuoteen 2020 mennessä.

Rakennemuutos on saanut aikaan tarpeen tehostaa ja uudistaa alan toimintoja. Suomessa on hyvät edellytykset hyödyntää korkeatasoista metsäosaamista myös uudenlaiseen tuotantoon. Merkittävimpiä ja nopeimmin toteutuvia metsäsektorin tulevaisuustekijöitä näyttäisi olevan metsäbiomassan käytön kasvu energiateollisuudessa ja biopolttoainetuotannossa  sekä puura-kentamisen ja muun puutuoteteollisuuden tarjoamat mahdollisuudet.


Hankkeesta julkaistu:

15.1.2013 Välitiedote

Teho 4/2912 ”Muuttuva metsäala muuttaa osaamistarpeita”
Teho 1/2013 ”Metsäala kaipaa kipeästi uusia tekijöitä”
Teho 4/2013 ”Metsäenergian tuottajan ammatti nyt ja 2020”

Metsäalan ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Eila Lautanen ja Vesa Tanttu. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 7/2013 (768)
http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti768.pdf

Metsätalousinsinöörien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 8/2013 (769)
http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti769.pdf

 

Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 1/2014 (772)
http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti772.pdfMuut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyö 18.12.2011 - 31.5.2012

 

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyön loppuraportti

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto