Takaisin

Liiketoimintaa verkostoitumalla - Maaseudun luontoresurssit Green Care -yrittäjyyden voimavarana (LIVE-hanke)

Ala:

Yrittäjyys

Kesto:

02/2013 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Anu Ahtela, Anne Korhonen, Sari Liski-Markkanen, Heli Mäntylä ja Kirsi Nikander

Rahoittajat:

Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELy-keskukset

Yhteistyökumppanit:

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) ja ProAgria Etelä-Suomi

Tiivistelmä:

Liiketoimintaa verkostoitumalla -hankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja osaamista luonnon tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana liiketoimintaa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhtyä alan palvelun tuottajaksi tai kehittää olemassa olevaa yritystoimintaa. Hankkeeseen sisältyvä koulutusohjelma koostuu osaamistarpeeseen suunnitelluista koulutusmoduuleista. Koulutusohjelma sisältää koulutuspäiviä, pienryhmätoimintaa seminaareja sekä opinto- ja benchmarkkausmatkoja. Hankkeen tavoitteena on lisätä asiakkaiden, yrittäjien, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä verkostoitumisen avulla.

Hanke on tarkoitettu ja kohdennettu matkailu-, hoiva- ja hyvinvointiyrittäjyyttä miettiville, aloittaville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Kohderyhmänä ovat myös maatalous-, metsä, puutarha-, matkailu- sekä virkistyspalvelujen asiantuntijat, yritysneuvojat ja kuntien hankinnoista vastaavat, sosiaali- ja terveysalan sekä sivistystoimen toimijat. Yhdistävänä tekijänä on saattaa maaseudun luontoresurssit kannattavaksi liiketoiminnaksi.  Hanke lisää kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä kuntapäättäjien Green Care -tietoisuutta. Jatkossa nämä tahot osaavat hankkia näitä palveluita alueensa Green Care yrityksiltä.

Hanke toteutetaan Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueilla

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä l10/2012-12/2013

Green Care – Vihreä Hoiva maaseudulla 9/2010-6/2012

Green Care toimintamallit 1/2010-12/2010

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

www.tts.fi/greencare

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto