Takaisin

Työvoiman ja työmäärän hallinta jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö

Kesto:

01/2009 - 12/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Janne Karttunen, Eerikki Kaila, Markku Lätti, Veli-Matti Tuure

Rahoittajat:

Maa- ja metsätalousministeriö (Makera)

Yhteistyökumppanit:

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

Tiivistelmä:

Tapa, jolla työtä tehdään maataloudessa ja maaseudulla on ratkaisevasti muuttumassa teknologian kehityksen ja työvoiman liikkuvuuden lisääntymisen vuoksi. Tämän keskeisen tuotannontekijän muutoksesta tiedetään liian vähän, jotta ilmiötä pystyttäisiin hallitsemaan yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Tutkimuksessa analysoitiin maaseudun työvoimailmiötä, ennakoitiin siihen liittyviä haasteita sekä kehitettiin tarkoituksenmukaisia toimintamalleja ja -tapoja. Analyysi koski maatilojen päätöksentekoa, kehittymisedellytyksiä sekä toimintamalleja yritystasolla.

Hankkeessa selvitettiin muun muassa maatilan oman ja vieraan työvoiman käyttöä sekä työvoiman käyttöön vaikuttavia tekijöitä; TTS:n osuudessa keskityttiin kysymyksiin tilan ulkopuolisen työvoiman tarpeesta sekä työn jakamisen rajapintojen määrittelystä. Maatilan työnjohto –osiossa TTS:n osuus kohdistui maatalousyrittäjille suunnatun työnopastusohjeistuksen suunnitteluun ja kehittämiseen oppaan muotoon. TTS tiedotteena julkaistava opas vastaa tarpeeseen tukea työntekijöitä palkkaavia maatalousyrittäjiä tarjoamalla apuväline työvoiman työnopastuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tiedotteeseen on koottu käytännön tietoa työnopastuksesta aina suunnittelusta toteutukseen ja jatkuvaan parantamiseen.
Tutkimuksella kehitettiin maatilojen johtamista, erityisesti yrittäjän työnjohdon, tilan työvoiman ohjauksen, yrittäjäperheen ja muiden tilalla toimivien henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi arvioitiin ja analysoitiin politiikkatoimia, joilla voidaan tukea yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista sekä riskienhallintaa.

Toimenpidesuosituksia tehtiin sekä maatilatasolle että hallinnon tasolle.

Hankkeesta julkaistu:

Karttunen, J. & Kaila, E. 2012. Työvoiman käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät maatalousyrityksissä. TTS:n tiedote. Maatalous ja tuottavuus. 3/2012 (638). 8 s.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Vierastyövoima puutarha- ja maataloustuotannossa - perehdytyskäytäntöjen kehittäminen

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Mattila, T., Sinisalo, A. & Lätti, M. (toim) 2010. Vierastyövoiman perehdyttäminen puutarha- ja maataloustuotannossa. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43. 94 s.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto