Takaisin

Maaseudun koneurakoinnin sopimuskäytännöt

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

10/2013 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Eerikki Kaila, Reetta Palva

Rahoittajat:

Marjatta ja Eino Kollin säätiö

Tiivistelmä:

Maaseudun koneurakoitsijat ovat erittäin ammattitaitoisia omassa työssään, mutta heidän yrittäjäosaamisensa ei kaikilta osin ole samalla tasolla. Erityisesti toimintaansa aloittelevat koneurakoitsijat tarvitsevat helppokäyttöisiä työkaluja ja sopimuspohjia, joiden avulla he pystyvät hinnoittelemaan urakointipalvelunsa ja hallitsemaan yritystoiminnan sopimusasiat.

TTS:ssä on alkanut hanke, jonka tavoitteena on kehittää maaseudun koneurakoitsijoiden yrittäjäosaamista ja erityisesti urakointipalveluiden hinnoitteluun ja sopimiseen liittyviä asioita. Hankkeessa laaditaan maatalouskoneurakoinnin vakiosopimusehdot ja kehitetään nykyistä tarkempia sopimuspohjia yleisimpiin maatalouskoneurakointitöihin. Hankkeessa myös määritellään maatalouden urakointitöihin käyttökelpoisia laatutavoitteita ja mittareita sekä vastuurajoja. Samalla luodaan perusteet nykyistä tarkemmalle erittelylle konetyön hinnoittelussa.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Maatilojen urakointipalvelut ja niitä tarjoavan yrittäjän työn ja työmäärän hallinta (Urakka-hanke)

TTS-Kone –konekustannusten laskentaohjelma

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto