Takaisin

Ryhmittelystrategiat suurilla lypsykarjatiloilla (Lyto2-hanke)

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö / Teknologia / Tuottavuus

Kesto:

06/2010 - 12/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

TTS:stä Veli-Matti Tuure, Markku Lätti ja Janne Karttunen

Rahoittajat:

Maatilatalouden kehittämisrahasto, Valio, Maatalouskoneiden tutkimussäätiö, Walter Ehrströmin säätiö, omarahoitus

Yhteistyökumppanit:

MTT kotieläintuotannon tutkimus (hankkeen hallinnoija), HY/eläinlääketieteellinen tiedekunta

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on parantaa lypsykarjatilojen isojen rakennusinvestointien riskien hallintaa. Tämä saavutetaan hallitulla kiinteistöjohtamisella. Maatilamittakaavassa tämä tarkoittaa rakennussuunnittelun ja rakennuttamisen taitavaa läpivientiä. Sen pohjaksi tarvitaan riittävä tieto isojen yksiköiden eläinryhmittelystä ja sen vaikutuksista eläinten ja ihmisten hyvinvointiin. Tämä tutkimus tuottaa em. käytännönläheistä tietoa ja välittää sen viranomaisille, neuvontaan ja loppukäyttäjille.

Hankkeessa selvitetään ulkomaisista ja kotimaisista esimerkeistä maamme olosuhteisiin ja rakennustapaan parhaiten soveltuvat tuotantorakennusten ja -eläinten ryhmittelymallit noin 100–500 lehmän karjakokoluokissa. Tarkastelu tehdään sekä tavanomaisille pihatoille, joissa lehmät lypsetään lypsyasemalla, että automaattisella lypsyjärjestelmällä varustetuille pihatoille.

Ryhmittelymallit tähtäävät tilasuunnitteluun (spatial planning) eli toiminnallisen ratkaisun esittämiseen. Tavoite on rakennustekninen ja liittyy maatalouden rakentamiseen. Toiminnalliseen tarkasteluun vaikuttavat rehustrategiat ja ruokintamallit, jotka määrittelevät käytettävän rehujakomenetelmän ja miten eri rehujakeet jaetaan eri eläinryhmille. Eläinryhmien ja rehumassojen siirtelyn lisäksi yksikön arjen pyörittäminen edellyttää ihmisen työpanosta, joka pitää optimoida suhteessa karjamäärään. Eläinten ryhmittelyn logistisilla ratkaisuilla, rehunjakomenetelmien ja lypsymenetelmien valinnoilla vaikutetaan työn optimointiin.

Mallien kehittelyssä hyödynnetään myös tietoa eläinten käyttäytymisestä, terveydestä ja hyvinvointitekijöistä. Tutkimuksessa selvitetään lehmien ja vasikoiden kuolleisuutta, sairastavuutta tärkeimpiin tuotantosairauksiin, ja käyttäytymisparametreja suurissa suomalaisiss pihattonavetoissa, sekä karjakoon ja eläinten ryhmittelyn yhteyttä niihin. Hankkeessa keskitytään toiminnallisuuteen, tilasuunnitteluun, riskinhallintaan, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja työntekijöiden terveyteen. Rakennuskustannukset tai tuotannon ekonomia ovat ainoastaan taustamuuttujia, eivät pääosassa.

Hankkeesta julkaistu:

Karttunen, J., Lätti, M. & Tuure, V.-M. 2013. Labor force, working methods, labor time, and perceived work load in large loose housing dairy barns. Proceedings of XXXV CIOSTA & CIGR V Conference, 3–5 July, Billund, Denmark. 7 p.

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Edellisen (Lyto1) hankkeen päätulokset on julkaistu:

Kivinen, T., Hovinen, M., Norring, M., Sarjokari, K., Tuure, V.-M. ja Karttunen, J. 2011. Lehmän mittainen pihatto - onnistuneen lypsylehmäosaston pääkohdat. Maito ja me -lehden liite 1: 16 s. Saatavana Internetistä: http://www.mtt.fi/julkaisut/maitokoneet/lehman_mittainen_pihatto.pdf

Kivinen, T., Kaustell, K.O., Hakkarainen, K., Tuure, V−M., Karttunen, J. ja Hurme, T. 2007. Lypsykarjapihaton toiminnalliset mitoitusvaihtoehdot. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. MTT:n selvityksiä 137. 149 s. Saatavilla Internetistä: http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts137.pdf

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto