Takaisin

Maitotalouden osaamiskeskittymän vahvistaminen (MASKE-hanke)

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö / Teknologia / Tuottavuus / Yrittäjyys

Kesto:

09/2013 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

TTS:sta Janne Karttunen

Rahoittajat:

Ylä-Savon Kehitys Oy

Yhteistyökumppanit:

Savonia-ammattikorkeakoulu, ProAgria Pohjois-Savo

Tiivistelmä:

Tuotantoaan voimakkaasti laajentavat lypsykarjatilat tarvitsevat entistä laajempaa ja myös syvällisempää johtamisosaamista, joka kattaa maatalouden biologiset ja tekniset tuotantoprosessit sekä niihin liittyvän logistiikan. Laajentavilla tiloilla työnkäytön ja tuotantokustannusten hallinta nousevat aikaisempaa merkittävämpään rooliin. Samassa yhteydessä kasvavat myös eri palveluntuottajien ja asiantuntijoiden osaamistarpeet.

Maske-hankkeen tavoitteena on selvittää yläsavolaisilta kehittyviltä lypsykarjatiloilta yksilöidyt kehittämistarpeet työnkäytön, työkuormituksen sekä tuotantoprosesseihin liittyvän logistiikan osalta. Hankkeessa laaditaan hanketiloille yhdessä yrittäjien kanssa tilakohtainen kehityssuunnitelma, joka konkreettisesti vastaa esille nousseisiin kehitystarpeisiin sekä työstetään ProAgrian asiantuntijoille ohjeistusta ja apuvälineitä, joiden avulla voimakkaasti laajentavia lypsykarjatiloja kyetään opastamaan työnkäytön ja tuotantokustannusten hallinnassa.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Ryhmittelystrategiat suurilla lypsykarjatiloilla (Lyto2-hanke)

Työn suositeltavat enimmäismäärät maatalousyrittäjän hyvinvoinnin tukena (Jaksaja-hanke),

Muuttuva ja menestyvä monialainen maatila 2000 - 2013 (MuuMaa2-hanke)

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto