Takaisin

Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

01/2012 - 03/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Sakari Alasuutari, Reetta Palva, Tea Elstob

Rahoittajat:

MMM, Valio

Yhteistyökumppanit:

MTT, TTL

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on parantaa kuivittamiskäytäntöjen nykytilaa, jossa kuivittaminen tehdään pääosin käsityömenetelmin, on fyysisesti kuormittavaa ja määrältään usein lehmien terveyden ja puhtaana pysymisen kannalta liian niukkaa. Hankkeessa tuotetaan tietoa menetelmistä, joilla kuivitus voidaan toteuttaa isoissakin karjoissa sujuvasti. Lisäksi tuotetaan tietoa menetelmien edellytyksistä navettarakentamiselle sekä eri kuivikemateriaalien käyttöominaisuuksista.

Hankkeesta julkaistu:

Alasuutari, S. 2012. Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta. Teho 5/2012. 22-24.
Alasuutari, S. 2012. Kuivituskäytännöt uusissa pihattonavetoissa, osa 1: Kylmäpihatot ja verhoseinäpihatot. TTS:N tiedote 5/2012 (640)
Alasuutari, S. 2013. Koneellinen kuivitus yleistyy. Maito ja me, 1/2013, 24-26.

 

Tutkimus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta -loppuraportti

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto