Takaisin

Puun alkuperän seurannan (chain of custody) ryhmäsertifiointikäytäntöjen hyödyntäminen puualan pienyrityksissä

Ala:

Yrittäjyys

Kesto:

07/2011 - 09/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Aki Jouhiaho, Auvo Kaivola

Rahoittajat:

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Yhteistyökumppanit:

Sahayrittäjät ry, PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry

Tiivistelmä:

Puun alkuperää koskevan tiedon merkitys puu- ja paperituotteiden markkinoinnissa varsinkin vientimarkkinoilla kasvaa edelleen. Suomessa ei pienyrityksille kuitenkaan ole tarjolla kustannuksiltaan realistisia käytäntöjä puun alkuperän seurannan (chain of custody, CoC) sertifikaatin hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hankkeessa määritellään puun alkuperän seurannan ryhmäsertifiointia koskevat käytännöt ja ryhmäsertifioinnin toimintamalli Suomessa sekä pilotoidaan ja toteutetaan käytännössä ryhmäsertifiointiprosessi yhteistyössä Sahayrittäjät ry:stä ja sen jäsenyrityksistä koostuvan ryhmän kanssa.

Hankkeen myötä puualan pienyrityksille muodostuu valmiudet hankkia puun alkuperän seurannan sertifikaatti kustannustehokkaasti ryhmäsertifiointina ja markkinoida täten tuotteitaan puun sertifioitua/hyvää alkuperää edellyttävillä markkinoilla.
 

Hankkeesta julkaistu:

Jouhiaho, A. & Kaivola, A. 2012. Puun alkuperän seurannan ryhmäsertifiointi puualan pienyrityksissä. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys 6/2012 (760). 4 s.
Jouhiaho, A. & Kaivola, A. 2013. Ryhmäsertifiointi tuo puun alkuperän seurannan puualan pienyrityksiin. Teho 1/2013. TTS metsätalousnumero: 8-10.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto