Takaisin

Metsäalan koulutuksen esiselvitys 2013

Ala:

Metsätyö / Koulutuksen kehittäminen / Muut

Kesto:

03/2013 - 12/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Hankkeen vastuullinen johtaja: MMT, yliopistolehtori Mika Rekola, HY
Tutkija Riitta Kilpeläinen, HY
Tutkija Eila Lautanen, TTS
Tutkija Kaarlo Rieppo, TTS
Tutkija Taru Siekkinen, JY

Rahoittajat:

Metsämiesten Säätiö

Yhteistyökumppanit:

Helsingin Yliopisto
Jyväskylän Yliopisto

Tiivistelmä:

Metsäalan ammattilaiset, kuten metsäkoneen kuljettajat, metsätalousinsinöörit ja metsänhoitajat, ovat olleet alan suuren murroksen keskellä. Tulevaisuus tuo koko ajan tullessaan lisää epävarmuutta, mutta myös uusia mahdollisuuksia esimerkiksi biotalouden parissa. Metsäalan erityishaasteena ovat vetovoiman ja mielikuvien parantaminen varsinkin nuorten parissa, koulutuksen laadun ja sisältöjen kehittäminen sekä työelämäyhteyksien kohentaminen. Mitä koulutuksen tarjoajat, ammattiopistot ja korkeakoulut, voisivat tehdä? Entä miten yhteiskunnan tulisi ohjata tätä kaikkea?

Metsämiesten säätiö päätti vuonna 2013 rahoittaa aiheesta esiselvityksen. Työtä tehdään Helsingin yliopistossa , TTS- tutkimuksessa ja Jyväskylän yliopistossa. Vuoden 2013 loppuun mennessä valmistuva esiselvitys tuottaa konkreettiset ehdotukset metsäalan määrälliseen, sisällölliseen ja markkinoinnilliseen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä ohjauskeinojen parantamiseen.

Hanke selvittää ensimmäistä kertaa metsäalalla toimivien ammattilaisten urapolkuja Tilastokeskuksen rekistereistä. Sijoittumisselvitys kertoo, mihin metsäalan koulutuksen suorittaneet ovat työmarkkinoilla asettuneet. Lisäksi selvitetään minkä muun alan koulutuksen suorittaneita työskentelee metsäalan ammateissa.

Hanke pyrkii vaikuttavuuteen. Koulutuksen järjestäjiä ja alan toimijoita osallistetaan niin vierailuilla, työpajoilla kuin sosiaalisessa mediassa. Olemassa olevat hyvät käytänteet haetaan esiin ja pyritään muodostamaan tuoreita konkreettisia kehitysideoita.

Metsäalaan verrataan myös muihin toimialoihin, joissa on onnistuttu koulutuksen kehittämisessä.

Hankkeesta julkaistu:

Hankkeella on koko ajan täydentyvät , interaktiiviset nettisivut http://www.metsakoulutus2013.net, johon tulokset päivitetään valmistumisen mukaan.

 

Metsäalan koulutuksen esiselvitys. Riitta Kilpeläinen, Eila Lautanen, Mika Rekola, Kaarlo Rieppo ja Taru Siekkinen. 2014.

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/metsaalan_koulutuksen_esiselvitys_final.pdf

 

Metsäalan sijoittumisselvitys - Metsäalan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille sekä metsätalouden ja puunkorjuun toimialalla työskentelevien koulutus.  Riitta Kilpeläinen, Kaarlo Rieppo, Eila Lautanen & Mika Rekola. 2014.

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/sijoittumisselvitys2014.pdf

 

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyö 18.12.2011 - 31.5.2012
Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja vuonna 2020 1.6.2012-31.12.2013

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyön loppuraportti

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto