Takaisin

REKKA - rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

01/2012 - 04/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti, Veli-Matti Tuure

Rahoittajat:

Pohjois-Savon Ely-keskus Maaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke

Yhteistyökumppanit:

Savonia ammattikorkeakoulu, ProAgria Pohjois-Savo, Osuuskunta ItäMaito

Tiivistelmä:

REKKA -hankkeen tavoitteina on selvittää voimakkaasti laajentavien karjatilojen lisäpellon hankinnan taloudellista kannattavuutta, sekä tuotannon järjestämisen logistisia vaihtoehtoja sekä tätä kautta edesauttaa hallitun laajentamisen edellytyksiä. Hankkeessa on tavoitteena laskea kauempana sijaitsevan peltolohkon tai etätilan rehuntuotannon kannattavuutta ja mahdollisuuksia rehuntuotannon kannattavaan organisointiin.

Pohjois-Savon Maitotilabarometri 2009 -kyselytutkimuksessa selvitetyistä maitotilojen menestystekijöistä sekä kehitystä rajoittavista tekijöistä eräs keskeisin oli pelto ja sen saatavuus. Tilojen kehittyminen on usein alueellista, jolloin kehittyvillä alueilla peltoa ei juuri ole saatavilla tai sen hinta on korkea. Vähemmän kehittyvillä alueilla pellon saatavuus on parempi, sillä kilpailua vapautuvista pelloista on vähemmän.

Pellon etäisyydestä aiheutuu ylimääräisiä viljelykustannuksia, joten kustannushaitat on pystyttävä kompensoimaan tai hyväksymään korkeammat viljelykustannukset. Korkeammat viljelykustannukset voivat sinällään olla hyväksyttäviä, jos tuotettava rehu saadaan kuitenkin hyödynnettyä kannattavasti maatilalla. Jotta mahdollisten lisäpeltokeskittymien viljelykannattavuutta pystytään arvioimaan, niille on laskettava rehun tuotantokustannus ja saatu tuotantokustannus suhteuttava tilan nykyisten peltojen tuotantokustannukseen.

Rekka -hanke tutkii eri säilörehunkorjuuketjujen ajankäyttöä ja sen kautta kannattavuuseroja. Saatavia tuloksia tuodaan esille TTS:n maataloustiedotteiden lisäksi TTS:n ja Savonia AMK:n verkkosivujen kautta sekä neuvojien koulutuksissa. Asiakkaille eli viljelijäväestölle sekä urakoitsijoille tuloksia esitellään messutapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa.

Hankkeen tuloksena
- määritetään laskentaperusteet kannattavan peltoviljelyn järjestämiselle myös sellaisten peltolohkojen osalta, jotka eivät sijaitse maatilan talouskeskuksen välittömässä läheisyydessä
- uusia ratkaisuehdotuksia pellon saatavuuden lisäämiseksi
- luodaan perusteet tiivistää yhteistyötä maatilojen, urakoijien, rehun tuottajien, kuljetusyrittäjien sekä muiden palveluyrittäjien välillä

Hankkeesta julkaistu:

Tuure, V-M. & Lätti, M. 2013. Kuluuko työaika tiellä? Teho 2/2013. s. 4–7.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Uudet liiketoimintamallit Suomen kotieläintuotannossa

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto