Takaisin

Kestävä karjatalous (KESTO)

Ala:

Maataloustyö / Tuottavuus

Kesto:

01/2013 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Sari Morri, Reetta Palva, Lea Puumala

Rahoittajat:

Pohjois-Savon Ely-keskus

Yhteistyökumppanit:

Vastuullinen toteuttaja on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja osion vastuullinen toimija Atria/ Tuomas Herva

Tiivistelmä:

 TTS tutkii KESTO-hankkeessa poikimisen ja vastasyntyneen vasikan olosuhteita ja hoitokäytäntöjä tilatasolla sekä niihin liittyvää vasikan hoidon työmäärää. Hankkeessa pyritään selvittämään alkuhoidon käytäntöjen vaikutusta vasikan terveyteen jatkokasvatuksessa. Ensimmäiset tunnit ja päivät syntymän jälkeen ovat ensiarvoisen tärkeitä vasikan vastustuskyvyn muodostumiselle ja myöhemmälle terveydelle ja kasvulle.

Lisäksi selvitetään vasikoiden ryhmäkoon ja vasikan terveyden vaikutusta vasikoiden hoidon työmäärään vasikkakasvattamossa. Työnmenekkiä tutkitaan A-tuottajien järjestämässä kenttäkokeessa, jossa pyritään ryhmäkokoa pienentämällä ja tuttien määrää lisäämällä saamaan aikaiseksi vasikoille sellaiset olosuhteet, että tartuntapaine pienenisi ja sairastavuus vähenisi.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto