Takaisin

Koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus tehokkaasti ja turvallisesti

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

04/2009 - 12/2010

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti

Rahoittajat:

 

Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Tiivistelmä:

Maatilayritysten kalusto on viime vuosina muuttunut voimakkaasti ja samalla huolto- ja korjaustyöt ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi ja vaativimmiksi. Yhä edelleen viljelijät kuitenkin tekevät merkittävän osan huolto- ja korjaustöistä itse. Maatiloilla on käytössä hyvin eritasoisia huolto- ja korjaustiloja sekä -välineistöä, ja huolto- ja korjaustöitä tehdään usein pakon sanelemana myös maasto-olosuhteissa esim. pellolla. Kotieläinrakennuksiin kiinteästi asennetut laitteet joudutaan puolestaan huoltamaan ja korjaamaan olosuhteissa, jotka eivät kaikilta osin aina ole turvalliset. Samoin työkäytännöt eivät aina täytä turvallisen työn vaatimuksia, koska konehäiriöitä ehkäisevät huolto- ja korjaustyöt jäävät usein tekemättä ajallaan jatkuvan kiireen vuoksi, jolloin työn suunnittelu ennakkoon jää tekemättä. Yrittäjien huomiota tulee kiinnittää entistä enemmän työolosuhteisiin ja -tiloihin, oikeanlaisiin työvälineisiin, työskentelytapoihin ja työnjakoon.

Hankkeen tavoitteena oli edistää maatalousyrittäjien työturvallisuutta ja tuotannon keskeytymättömyyttä ja tehokkuutta lisäämällä hyviä käytäntöjä turvallisista ja tehokkaista työskentelytavoista korjaus- ja huoltotöissä niin tilakeskuksessa kuin kenttäolosuhteissakin. Lisäksi tavoitteena oli tuoda esille huolto- ja korjaustöitä, joita maatalousyrittäjien olisi hyvä jättää ammattimaisten huoltoyrittäjin tehtäväksi tuotannon seisokkien minimoimiseksi ja tehokkuuden turvaamiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli opastaa maatalousyrittäjiä tehostamaan huolto- ja korjaustöiden sujuvuutta suunnittelemalla esimerkkiratkaisuja huolto- ja korjaustiloista ja -välineistöstä. Tietoa kerättiin muun muassa viljelijä- ja huoltoyrittäjäkyselyiden, -haastatteluiden ja -vierailujen avulla sekä tapaturmatilastoanalyysillä ja kirjallisuudesta.

Hankkeen tuloksista hyötyvät erityisesti maatalousyrittäjät, jotka voivat soveltaa niitä huolto- ja korjaustöiden työturvallisuuden ja sujuvuuden parantamisessa ja sitä kautta työnsä tuottavuuden edistämisessä. Tuloksia voivat hyödyntää myös sivu- tai pääelinkeinoksi koneiden- ja laitteiden huolto- ja korjaustoimintaa aikovat viljelijät suunnitelmia tehdessään sekä itse toiminnassa. Huoltoyrittäjät taas saavat tietoa maatalousyrittäjien toiveista ja odotuksista ja saavat omia toiveita ja odotuksiaan maatalousyrittäjien tietoon. Tuloksia voivat hyödyntää myös maatalouden työterveyshuollon ammattilaiset tilakäynneillään. Lisäksi tuloksia voivat hyödyntää rakennussuunnittelijat, jotka suunnittelevat huolto- ja korjaamorakennuksia/-tiloja maatilojen yhteyteen.

Hankkeesta julkaistu:

Lätti, M. 2010. Koneiden kunnossapitoon kannattaa panostaa. Teho 2: 34−35.
Lätti, M. 2010. Panostus koneiden kunnossapitoon kannattaa. Koneviesti 11.5.2010.
Lätti, M. 2011. Maatilan huolto- ja korjaustyöt. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous 7/2010 (626). 8 s.
Lätti, M. 2011. Huoltoyrittäjät maatilayritysten kumppaneina. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous 8/2010 (627). 6 s.
Lätti, M. 2011. Huomio huolto- ja korjaustöihin.  Koneviesti nro 1/2011, s. 26–31.
Kivinen, T. & Lätti, M. 2011. Navetasta korjaamohalli. Koneviesti 3/2011, s. 30–33.
Kivinen, T. & Lätti, M. 2011. Huolto- ja korjaustilojen toteutusmalleja maatiloille. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 1/2011 (628). 8 s.
Lätti, M. 2011. Suunnittele toimiva huolto- ja korjaustila. Teho 2/2011. s. 36–39

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Kone- ja laitehäiriöiden hallittu purkaminen

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto