Takaisin

Sikalan toimivuus sian näkökulmasta

Ala:

Maataloustyö / Teknologia

Kesto:

01/2012 - 06/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Sakari Alasuutari, TTS
Maarit Hellstedt, MTT
Mari Heinonen, Hy
Ari Nopanen, ProAgria

Rahoittajat:

MMM

Yhteistyökumppanit:

ProAgria (hankkeen hallinnoija)
Hy
MTT

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten sianlihantuotannon kannattavuutta parantamalla neuvonnallisin keinoin sianlihantuottajien tietoja ja taitoja välikasvattamoista sekä sikaloiden ruokintalaitteista. Toimiva välikasvatus -osion tavoitteena on löytää ne asiat, joita välikasvattamoissa tulee seurata, jotta tuotantoa ja eläinten terveyttä pystytään hallitsemaan paremmin. Osion avulla pyritään vahvistamaan myös kotimaisen sianlihantuotannon kilpailukykyä parantamalla porsaiden kasvatusolosuhteita ja hyvinvointia välikasvatuksessa. Osion tulosten avulla voidaan tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet neuvonnassa ja opastuksessa välikasvattamoissa.

Hankkeen puitteissa tullaan pilotoimaan malli neuvontaohjelmasta, jossa tilakäynnillä ensin arvioidaan sikoja ja niiden käytöstä seuraamalla, miten sikalan eri osastot vastaavat sikojen tarpeita, ja sen jälkeen käydään läpi koneiden ja laitteiden toiminta sekä sikalan rakenteet mittauksineen ja tehdään niihin tarvittavat muutosesitykset. Oleellista on lisäksi käydä läpi tiloilla sikojen hoitoon, terveyteen ja ruokintaan liittyvät perusasiat, jotta myös niissä ilmeneviin puutteisiin voidaan tarpeen mukaan tarttua.

Sikalan ruokintalaitteet -osion päämääränä on edistää suomalaisten tuottajien sianlihantuotannossa tarvittavan ruokintalaitetekniikan tuntemusta neuvonnallisin keinoin. Hankkeen tulosten avulla voidaan tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet siantuottajien tiedoissa ja taidoissa säätää ja hoitaa sikaloiden ruokintalaitteita, sekä laatia malli, jonka avulla voidaan tunnistaa erilaisia ruokintalaitteiden toiminnan ongelmakohtia ja etsiä niihin korjausmahdollisuuksia yhdessä laitevalmistajien huoltomiesten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa käytännönläheistä tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyötä, jossa tieto saadaan nopeasti sikatilojen käyttöön

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto