Takaisin

AMOK – Avain monipuoliseen kuljettajakoulutukseen

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

10/2012 - 12/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Arto Kyytinen, Mikko Silfverberg, Jussi Virtanen

Rahoittajat:

Uudenmaan ELY

Yhteistyökumppanit:

Työtehoseura toteuttaa hankkeen yksin.

Tiivistelmä:

Hankeen tavoitteena on kehittää kuljettajakoulutuksen eri simulointimahdollisuuksia kokonaisuutena siten, että ne parantavat oppimistuloksia ja etenkin kuljettajaksi opiskelevien ajo-osaamista, joka kuljetusalan yrityksiltä saadun palautteen mukaan kaipaa kehittämistä. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen tarjoajalla voi olla useita erilaisia simulaattoreita, joita käytetään eri vaiheissa koulutusta optimaalisen oppimistuloksen saavuttamiseksi. Ideaalitilanteessa voidaan jokaiselle oppilaalle luoda kuljettajakoulutuksen rinnalle oma yksilöity simulaatio-oppimispolku, jossa hän harjoittelee eri ammattitaidon ja ajotaidon osa-alueita erityyppisillä simulaattoreilla. Tavoitteena on luoda koulutusmalli, joka mahdollistaa opiskelijan omatoimisen simulaattoriharjoittelun ohjatun koulutuksen rinnalla.

Hankkeessa selvitetään koko raskaaseen kuljettajakoulutukseen linkittyvät erilaiset simulointimahdollisuudet (mekaaniset simulaattorit, kevyet- ja raskaat sekä kiinteä- että liikkuva-alusteiset simulaattorit ja "pelimäiset" simuloinnit). Tarkoituksena on selvittää, millaisella simuloinnilla missäkin koulutuksen osa-alueella saavutetaan ammatillisesti riittävä osaamisen taso.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto