Takaisin

ESI-hanke: Erityiskuljetusten simulointi

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

07/2011 - 05/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Mikko Silfverberg

Rahoittajat:

Uudenmaan ELY

Yhteistyökumppanit:

Työtehoseura toteutti hankkeen yhdessä yritysten kanssa

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on selvittää eri tavaraliikenteen suoritealoihin liittyvät erityistekijät, joita voidaan kouluttaa simulaattorikoulutuksena tehokkaasti ja turvallisesti. Selvitys sisältää ratkaisun siitä, miten simulaatio tulisi toteuttaa.  Selvitys tehdään eri suoritealoilla toimivien kuljetusyritysten kanssa yhteistyössä siten, että myös yhdessä heidän kanssaan ratkaistaan toimivimmat simulaatiomallit. 

Hankkeen lisätavoitteena on raskaan tavaraliikenteen ja erityiskuljetusten kuljettajakoulutuksen vaikuttavuuden ja laadun parantaminen sekä verkottuminen kansallisesti ja kansainvälisesti simulaattorikoulutusta kehittämällä. Koulutussimulaattorien käytön lisäämisen ja tehostamisen koulutuskonseptin tulee edelleen vastata sekä EU-direktiivin, kuljettajien että erityisesti kuljetusyritysten moninaisiin koulutustarpeisiin.

Hankkeen tavoitteet saavutetaan yhteistyö- ja kehitysverkostoilla kotimaisten ja kansainvälisten koulutusorganisaatioiden ja yritysten välillä sekä Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin ja alan muiden toimijoiden kesken. Verkoston kautta tehtävällä yhteistyöllä nostetaan simulaatiokoulutuksen tasoa Suomessa ja tehostetaan simulaattorikoulutuksen käyttöä lisäämällä siihen uusia elementtejä (kuten simuloitu lastaus, säiliökuljetus, puutavarakuljetus jne.)

Pitkän aikavälin tavoitteena on myös liikenteen päästöjen ja ympäristöhaittojen vähentäminen sekä yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen.

Hankkeesta julkaistu:

Raportti

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto