Takaisin

ICT-DRV

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

12/2012 - 05/2015

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Teemu Lähde

Rahoittajat:

EU, Lifelong learning programme

Yhteistyökumppanit:

DEGRA Agademie GMBH

Tiivistelmä:

Euroopassa kuljetusalan suosituimmilla työnantajilla on vaikeuksia rekrytoida ammattitaitoisia työntekijöitä. Samaan aikaan tälle alalle on tyypillistä ollut erilaisten kelpoisuusvaatimusten lisääntyminen. Tämä tilanne on erityisen haasteellinen, koska kuljetusallalla on toimittu melko heikon ammatillisen pätevyyden turvin ja  alan imago on enimmäkseen kielteinen. Tämä mielikuva luonnehtii ammattiakuntaa lähes kaikkialla Euroopassa.

Nämä olosuhteet asettavat haastavan tehtävän ammatilliselle perus- ja jatkokoulutukselle Eurooppassa. Koulutuksen tulisi valmistaa ammattikuljettajat jatkuvasti muuttuvan työympäristön vaatimuksiin ja ylläpitämään heidät pätevinä työntekijöinä sen jälkeekin, kun he tulevat työmarkkinoille. Teknologia perusteiset koulutukset tarjoavat lisämahdollisuuksia, jolla tavoitetaan suuri määrä ammattikuljettajia Euroopassa ja saavutetaan korkealaatuinen koulutustaso, jolla taataan työllistymismahdollisuus.

ICT-DRV hankkeen yleisenä tavoitteena on siis parantaa ammattikuljettajien perus- ja jatkokoulutuksia erilaisten teknologioiden avulla Euroopassa, erityisesti on huomioitu atk-pohjainen etäopetus ja simulaattori-pohjainen koulutus (ks. myös osa Terminologia).  Hankkeessa on myös huomioitu mahdollisuuksia, rajoituksia ja vaatimuksia, jotka parantavat ammattikuljettajien direktiivin 2003/59/EY mukaista  ja teknologiaan perustuvaa koulutusta.

Tähän mennessä laaja-alainen teknologian integrointi osaksi ammatillista kuljettajakoulutusta on haitannut toimijoiden vahva skeptisyys eri teknologioihin nojautuviin oppimisympäristöihi n sekä lakisääteisten määräysten painottaessa edelleen perinteistä koulutusta. Eri teknologioihin nojautuviin oppimistyökaluihin ei luoteta eikä niissä ole huomioitu riittävästi ammattikuljettajien kouluttamiseen liittyviä erityisiä tarpeita ja ominaisuuksia.

ICT-DRV tavoitteena on luoda perusteita luottamuksen muodostumiselle ja levittää tietoa ja sitä kautta luoda hyväksyntää teknologioille, jotka tukevat ammatillista kuljettajakoulutusta Euroopassa. Hankkeessa kehitetään  indikaattoreita ja suosituksia laadukkaan teknologiaan perustuvan koulutuksen integroimiseksi osaksi ammattikuljettajan perus- ja jatkokoulutusta.  Kaikissa ammattikuljettajan perus- ja jatkokoulutusten tasoissa huomioidaan laadun parantaminen ja innovoinnin tärkeys  suhteessa teknologiaperusteisen oppimisen integrointiin.

Hankkeesta julkaistu:

http://www.project-ictdrv.eu

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

http://www.euvetsupport.eu (Support structures for EQF and ECVET implementation in practice) 
http://www.project-profdrv.eu   (ProfDRV: Professional driving more than just driving!) 
http://www.eqf-support.eu   (EQF from theory to praxis) 
http://www.project-vetas.eu,     http://www.vetas.eu   (VET network in the automotive sector) 
http://www.project-nqf-sqf.eu   (Common grounds for referencing NQFs and SQFs to the EQF)

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto