Takaisin

KULVE– Kuljetus- ja autoala verkossa / TTS osahanke

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

05/2013 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Hannu Pippuri

Rahoittajat:

OPH

Yhteistyökumppanit:

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Salon seudun Aikuisopisto
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
Saimaan ammattiopisto
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Tiivistelmä:

A.Kuljetusalan työssäoppiminen
Kuljetusalan tutkinnoissa työssäoppimisen ohjaus on haasteellista, koska opiskelijat harjoittelevat ”tien päällä” aluksi työpaikkaohjaajan/vastuukuljettajan mukana ja sen jälkeen myös itsenäisesti. Kouluttajan toteuttaman ohjauksen vieminen osaksi työssäoppijan liikkuvaa työtä usein maantieteellisesti hyvin laajalle toiminta-alueelle on haasteellista. Lisäksi työtä tehdään kaikkina vuorokauden aikoina ja työssäoppijan ja työpaikan edustajan työajat sekä maantieteellinen sijainti voivat poiketa toisistaan suuresti, mikä hankaloittaa kolmikantaisen palautteen antamista työssäoppimisesta. Haasteena on myös se, että kuljetusalalla toimitaan tiukkojen aikataulujen mukaan, jolloin työn keskeyttäminen työssäoppimista ohjaavan kouluttajan vierailun ajaksi ei ole useinkaan mahdollista. Edellä kuvatuista syistä henkilökohtaisen, kasvokkain tapahtuvan ohjauksen lisäksi on tarpeen kehittää uudenlainen ohjauksen toimintamalli, joka hyödyntää sulautuvaa oppimista sekä digitaalisen teknologia mahdollisuuksia.

Ohjauksellisten haasteiden lisäksi opiskelijoilta on myös tullut palautetta, että pitkien työssäoppimisjaksojen aikana olisi hyödyllistä jakaa opittua ja koettua ryhmän kesken, koska kuljettajan työ sinällään on yksinäistä. Opiskelijat ovat tuoneet esille, että työssäoppimisjaksona aikana työpaikkaohjaajina toimivilta kokeneilta ammattikuljettajilta saa arvokkaita vinkkejä ja neuvoja, joita olisi hyvä jakaa koko ryhmän osaamisen kehittymisen tueksi.

Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty tausta-aineistona Uudenmaan ELY-keskuksen Osaamisen kehitysryhmän vuonna 2012 julkaisemaan Verkko-opetuksella tuettu työssäoppiminen ammattiin oppimisen mallina –selvitystä.

B.Autoalan työnopetus
Autoalalla käytännön työtaitojen opetuksessa kokenutkaan kouluttaja ei pysty seuraamaan kaikkea, mitä oppimistapahtuman havainnointihetkellä tapahtuu, saati ottamaan huomioon kaikkia yksityiskohtia. Videointi tarjoaa tällöin rikkaamman kokemuksen, koska havainnointiaineisto tallentuu siihen autenttisesti ja materiaalin voi katsoa useaan kertaan. Mahdolliset virheet ja onnistumiset työsuorituksessa voidaan analysoida tarkasti ja tätä kautta niistä oppiminen painuu opiskelijan mieleen varmemmin. Työn kokonaiskuvan hallitseminen ja sen laadukas suorittaminen vaatii opiskelijalta ponnisteluja. Saavutetusta tavoitteesta tulisi kehittyä mentaalinen ajattelumalli ja taito kehittyä paremmaksi osaajaksi. Digitaalisesti tallennetusta harjoitteesta opiskelija näkee itse omat virheensä työsuorituksessa ja voi oppia niistä. Digitaalisen aineiston hyödyntäminen tehostaa myös opiskelijan ja kouluttajan välistä dialogia, osaamisen kehittämistä sekä arviointia.

TTS:n osahankkeen tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen loppuun suorittamista, saada enemmän osaamisen kehittymistä työssäoppimispaikoissa ja tehdä työssäoppimisen seuranta aukottomaksi. Tavoitteena on myös saada työnantajat paremmin mukaan työssäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen.

Osahankkeen tavoite saavutetaan kahden kokonaisuuden rinnakkaisen kehittämisen kautta. Toinen kokonaisuus liittyy työssäoppimisen ajalle suunniteltaviin käytännön työtehtäväpaketteihin, jotka korostavat koulutuksen ammatillisesti tärkeitä tehtäväkokonaisuuksia. Toinen kokonaisuus on liittyy verkkosovelluksen tekemiseen, joka soveltuu työssäoppimisen ja myös työtehtäväpakettien tekemiseen ja sen mahdollisimman reaaliaikaiseen seurantaan.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto