Takaisin

Viheralan ammattitutkinto

Viheralan ammattitutkinto TTS

Viheralan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Viheralan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia viheralan tiiminvetäjänä ja hänellä on syvällinen osaaminen viheralueiden rakentamis- tai ylläpitotehtävissä. Tutkinnon suorittaja hallitsee suuntautumisensa mukaisesti viheralueiden puurakenteiden, kivi-rakenteiden, maanalaisten rakenteiden tai vesirakenteiden tai ulkovarustealueiden tai viherkattojen ja pihakansien rakentamisen.

Suuntautuessaan viheralueiden ylläpitotehtäviin tutkinnon suorittajalla on osaamista viheralueiden rakenteiden, viherkattojen ja kansirakenteiden tai hautausmaiden ylläpitotehtävistä tai toiminnallisten viheralueiden tarkastuksesta. Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan myös viheralan yrittäjänä toimimiseen.
Viheralan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia viheralan tiiminvetäjänä viherrakentamisen tai viheralueiden ylläpidon tehtävissä. Viheralan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia työtehtävissä kuntien, seurakuntien, yritysten, kiinteistöhuoltoyhtiöiden tai muiden vihertöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Viheralueiden rakentamisen osaamisalan suorittaneen tutkintonimike on Viheraluerakentaja
Viheralueiden ylläpitämisen osaamisalan suorittaneen tutkintonimike on Puistopuutarhuri

Koulutuksen ajankohta

Aloitus vuosittain viikon 33 alussa, kesto noin 1,5 vuotta työn ohessa opiskellen

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on Viheralan ammattitutkinnon suorittaminen.

Kohderyhmä

Hakijalla tulee olla puutarhurin koulutus tai vastaava ja noin 2 vuoden työkokemus koulutuksen jälkeen tai usean vuoden työkokemus alalta. Työ alalla vaatii hyvää perusterveyttä. Työ on usein fyysisesti vaativaa ja sisältää pöly- ja melualtistusta. Luonnollisesti alan työntekijällä ei voi olla pahoja allergioita. Tehtävissä vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja kykyä sietää stressiä.

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus sisältäen opiskelua oppilaitoksessa, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua työn ohessa.
Koulutus voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Viheralan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisista tutkinnon osista vähintään yksi tulee valita osaamisalan valinnaisista tutkinnon osista. Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös toisen osaamisalan pakollisen tai valinnaisen tutkinnon osan.

1 Tiiminvetäjänä toimiminen, pakollinen tutkinnon osa
2 Kasvillisuusalueiden rakentaminen
3 Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen
4 Viheralueiden kivirakenteiden rakentaminen
5 Ulkovarustealueiden rakentaminen
6 Viherkattojen ja pihakansien rakentaminen
7 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen
8 Viheralueiden vesirakenteiden rakentaminen
9 Kasvillisuusalueiden ylläpitäminen
10 Viheralueiden rakenteiden ylläpitäminen
11 Viherkattojen ja pihakansien ylläpitäminen
12 Hautausmaiden ylläpitäminen
13 Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen
14 Viheralan yrittäjänä toimiminen

Koulutuksen hinta/ tai tutkintomaksu

Koulutuksen hinta 1900 € (sisältää 58€ tutkintomaksun)

Lisätietoja
•   Opintosihteeri Riikka Paara, 050 3870 067
•   Koulutuspäällikkö Taavi Forssell, 044 7143 751Esite

Koulutus Alkamispäivä Paikka
Hae Viheralan ammattitutkinto, jatkuva haku Nurmijärvi
Hae Viheralan erikoisammattitutkinto, jatkuva haku Nurmijärvi
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto