Takaisin

Viheralan erikoisammattitutkinto

Viheralan erikoisammattitutkinto TTS

Viheralan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

Viheralan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä viheralan organisaation viestintää sekä johtaa viheralan työmaata tai organisaatiota sekä hoitaa organisaation hankinta- tai tarjoustoimintaa. Tutkinnon suorittaja voi suunnata viheralan esimies- ja työnjohto-osaamistaan viheralan organisaation markkinointi-, omaisuuden hallinta- tai viheralan työmaan valvontatehtäviin. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan viheralan kansainvälisissä toimintaympäristöissä toimimiseen.  
 
Viheralan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia viheralan työnjohto- ja esimiestehtävissä viherrakentamisen, viheralueiden ylläpidon tai puunhoidon alalla. Viheralan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten, kiinteistöhuoltoyhtiöiden tai muiden vihertöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen ajankohta

Aloitus vuosittain viikon 36 alussa, kesto noin 1,5 vuotta työn ohessa opiskellen

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on Viheralan erikoisammattitutkinnon suorittaminen.

Kohderyhmä

Hakijalla tulee olla puistopuutarhurin ammattitutkinto tai vastaava ja ainakin kahden vuoden työkokemus viheralan vastuullisista tehtävistä tai puutarhurin koulutus ja neljän vuoden työkokemus viheralan vastuullisista tehtävistä tai muutoin hankittu vastaava aiempi osaaminen.

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus sisältäen opiskelua oppilaitoksessa, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua työn ohessa.
Koulutuksen aikana laaditaan kehittämistehtäviä, joilla kehitetään sekä omaa osaamista että työpaikan käytänteitä itsenäisesti ja opiskelijaryhmän kanssa.
Koulutus voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Viheralan erikoisammattitutkinto muodostuu  yhdestä  pakollisesta  tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisina tutkinnon osina tulee valita tutkinnon osa 2 Viheralan työmaan johtaminen tai 3 Viheralan organisaation johtaminen sekä tutkinnon osa 4 Viheralan hankintatoiminta tai 5 Viheralan tarjoustoiminta.

1 Viheralan organisaation viestintä, pakollinen tutkinnon osa
2 Viheralan työmaan johtaminen
3 Viheralan organisaation johtaminen
4 Viheralan hankintatoiminta
5 Viheralan tarjoustoiminta
6 Viheralan organisaation markkinointi
7 Omaisuuden hallinta viheralalla
8 Viheralan työmaan valvojana toimiminen
9 Toimiminen viheralan kansainvälisessä toimintaympäristössä

Myös osatutkintoon tähtäävä koulutus on mahdollinen

Koulutuksen hinta/ tai tutkintomaksu

Koulutuksen hinta 1900 € (sisältää 58€ tutkintomaksun)

Lisätietoja

•   Opintosihteeri Riikka Paara, 050 3870 067
•   Koulutuspäällikkö Taavi Forssell, 044 7143 751Esite

Koulutus Alkamispäivä Paikka
Hae Viheralan erikoisammattitutkinto, jatkuva haku Nurmijärvi
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto