Takaisin

Pintakäsittelijä

Pintakäsittelijä TTS Työtehoseura

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Pintakäsittelijän (maalarin) työtehtävät

Pintakäsittelijän työnkuva on erittäin laaja, käsittäen uudisrakennus- ja remontointikohteissa maalaus-, tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustöitä. Erityisosaamista vaativia tehtäviä ovat mukailu-, koriste- ja kuviointimaalaus sekä vanhojen kohteiden entisöinti.

Maalaustöihin kuuluu perinteisesti rakennusten ulko- ja sisäpintojen sekä rakennusosien maalaus pohjatöineen. Maalari voi suuntautua myös tasoitetöihin, julkisivumaalaukseen, sisämaalauksiin tai puuteollisuuden pintakäsittelyyn. Rakennusmaalarin työtehtäviin kuuluvat maalaamisen lisäksi myös tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustyöt. Mukailu-, koriste- ja kuviointimaalaus vaativat erityisosaamista. Vanhojen rakennusten entisöinti edellyttää erikoistumista ja lisäammattitaitoa, mm. vanhojen työtapojen ja maalaustarvikkeiden tuntemusta.

Maalari työskentelee itsenäisesti tai ryhmässä sekä sisä- että ulkotiloissa. Työhön kuuluu matkustamista, sillä urakan valmistuttua siirrytään uudelle työmaalle.Maalarin ammatissa on hallittava työtekniikat ja niissä käytettävät materiaalit ja tarvikkeet. Työssä vaaditaan huolellisuutta, pitkäjännitteisyyttä ja hyvää keskittymiskykyä sekä sopeutumista erilaisiin tilanteisiin ja työoloihin. Laadukasta jälkeä on kyettävä tuottamaan joskus kiireisessäkin aikataulussa. Työtä tehdään joskus hankalissa, väsyttävissä ja rasittavissa asennoissa. Allergisoituminen maaleille, liimoille ja pölylle on este ammatin harjoittamiselle

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset perusvalmiudet, että hän pystyy työskentelemään maalarin työmaatehtävissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutettu maalari voi työskennellä rakennus-, saneeraus- ja maalausliikkeissä monipuolisissa pintakäsittelytehtävissä. Myös ryhtyminen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi on hyvä vaihtoehto.

Pintakäsitteljä koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöt muodostuvat pintakäsittelyalan perustutkinnon vaatimuksista:

Pakolliset tutkinnon osat:
 - rakennusten korjausmaalaus
 - uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat:
 - pientalojen ulkomaalaus
 - tapetointi
 - märkätilojen laatoitus
 - ruiskutasoitetyöt *
 - parkettityöt
 - mukailumaalaus
 - erikoismaalaus
 - koristemaalaus
 * työssäoppimispaikassa tapahtuva

Koulutuksen toteutus

 Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Se sisältää lähiopetusta, työssäoppimista ja itsevastuullista opiskelua. Työssäoppiminen tapahtuu alan yrityksissä. Pääosan opiskelusta muodostavat käytännön harjoitukset oppilaitoksemme monipuolisissa työtiloissa. Harjoituksia täydennetään erilaisilla kirjallisilla selvityksillä, suunnitelmilla  ja laskelmilla Osa opinnoista opiskellaan verkko-oppimisalustallamme.

Lisätietoja
 Opintosihteeri Riikka Paara 050 3870 067
 Koulutusvastaava Vesa Taipale, 050 3879 539


Esite

Koulutus Alkamispäivä Paikka
Ei avoinna olevia koulutuksia.
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto