Takaisin

Verhoilijan ammattitutkinto

Verhoilijan ammattitutkinto TTS

Verhoilijan ammattitutkinto

Verhoilijan ammattitutkinnon suorittaneella on vankka ammattitaito alan työtehtävissä.
Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan huonekalu- tai ajoneuvoverhoilun muutos-, korjaus- ja entisöintitöihin sekä verhoilualalla yrittämiseen. Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamisensa myös teolliseen verhoiluun, jossa työtehtävät suuntautuvat verhoilutuotannon eri sektoreille.

Suuntautuessaan verhoilun osaamisalaan, tutkinnon suorittajalla on osaamista verhoilun suunnittelutehtävistä, asiakaspalvelusta, huonekaluverhoilun tai ajoneuvoverhoilun asiakastöistä sekä useimmiten yrittäjänä toimimisesta. Suuntautuessaan teollisen verhoilun osaamisalaan tutkinnon suorittajalla on osaamista työkulun suunnittelusta teollisessa tuotannossa, verhoilutöiden tekemisestä teollisin materiaalein sekä välinein sekä työyhteisön jäsenenä toimimisesta.

Verhoilijan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia alan työtehtävissä joko huonekalutehtaissa, huonekaluverhoomoissa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Verhoilijan ammattitutkinnon suorittaneen tutkintonimike on Verhoilija.

Verehoilijan ammattitutkinnon koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on Verhoilijan ammattitutkinnon suorittaminen.

Koulutuksen kohderyhmä

Hakijalla tulee olla vähintään perustiedot ja -taidot verhoilualan työtehtävistä. Hän työskentelee alalla joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa. Hänellä tulee olla halu kehittää niin ammattitaitoaan kuin mahdollista yrittäjäosaamistaan.

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus sisältäen opiskelua oppilaitoksessa, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua työn ohessa. Koulutus voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena.

Verhoilijan ammattitutkinto, koulutuksen sisältö

Verhoilijan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa.
Verhoilun ja Teollisen verhoilun osaamisalat muodostuvat kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaiset tutkinnon osat ovat molemmille yhteiset.

Pakolliset tutkinnon osat, valitaan 2:
1.    Verhoilun suunnittelu
2.    Verhoilu
tai
3.    Työnkulun suunnittelu teollisen verhoilutuotteen valmistuksessa
4.    Teollinen verhoilu

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 1:
1.    Yrittäjänä toimiminen
2.    Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, omasta tai toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen hinta/ tai tutkintomaksu

Kurssimaksu 450€
Tutkintomaksu 58€

Lisätietoja
•    opintosihteeri Riikka Paara, 050 3870 067
•    kouluttaja Liila Lukinmaa, 050 3816 937


Esite

Koulutus Alkamispäivä Paikka
Hae Verhoilijan ammattitutkinto, oppisopimus 05.04.2018 Nurmijärvi
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto