Takaisin

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

Verhoilijamestari TTS

Verhoilijamestarin  erikoisammattitutkinto

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut verhoilualan
ammattilainen.   Tutkinnon suorittajalla on valmiudet toimia itsenäisesti ja hänen työtehtävänsä  edellyttävät  vahvaa verhoilualan osaamista.

Suuntautuessaan verhoilijamestarin töihin, tutkinnon suorittajalla on erittäin vankkaa osaamista verhoilun vaativimmista suunnittelutehtävistä, asiakaspalvelusta, huonekaluverhoilun tai ajoneuvoverhoilun erikoisosaamista vaativista asiakastöistä sekä kokemusta yrittäjänä toimimisesta. Suuntautuessaan malliverhoilijamestarin töihin, tutkinnon suorittajalla on erittäin vankkaa osaamista teollisuuden toimintaympäristössä tapahtuvasta mallihuonekalun suunnittelusta, toteutuksesta sekä työohjeiden teosta.

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut tekee  töitä teollisuuden
toimintaympäristöissä, yrittäjänä tai verhoiluyrityksen työntekijänä.

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneen tutkintonimike on Verhoilijamestari.

Verhoilijamestarikoulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaminen.

Kohderyhmä

Hakijalla tulee olla harjaantuneet tiedot ja taidot verhoilualan työtehtävistä. Hän työskentelee alalla joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa. Hän haluaa syventää ammatillista erikoisosaamistaan edelleen sekä kehittää valmiuksiaan omassa toimintaympäristössään.

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus sisältäen opiskelua oppilaitoksessa, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua työn ohessa. Koulutus voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: Verhoilijamestarin työt ja Malliverhoilijamestarin työt.

Verhoilijamestarin osaamisalalla tutkinto muodostuu yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon
osasta, yhdestä osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta  ja  yhdestä  kaikille  valinnaisesta
tutkinnon osasta. Malliverhoilijamestarin osaamisalalla tutkinto muodostuu  kahdesta  osaamisalan  pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä kaikille valinnaisesta tutkinnon osasta.

Verhoilijamestarin työt osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa: Verhoiluyrittäjänä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 1:
1.    Ajoneuvoverhoilu
2.    Huonekaluverhoilu
Kaikille valinnainen tutkinnon osa, valitaan 1:
1.    Työssäoppimisen ohjaaminen
2.    Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Malliverhoilijamestarin työt osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:
1.    Malliverhoilu
2.    Malliverhoilutyön työohjeiden tekeminen
Kaikille valinnainen tutkinnon osa, valitaan 1:
1.    Työssäoppimisen ohjaaminen
2.    Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen hinta/ tai tutkintomaksu

Kurssimaksu 450€
Tutkintomaksu 58€

Lisätietoja
•    opintosihteeri Riikka Paara, 050 3870 067
•    kouluttaja Liila Lukinmaa, 050 3816 937


Esite

Koulutus Alkamispäivä Paikka
Hae Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto, oppisopimus 05.04.2018 Nurmijärvi
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto