Takaisin

Viheralan työmaan valvonta

Vihervalvoja TTS Työtehoseura Puutarha

Viheralan erikoisammattitutkinto, osatutkinto

Vihervalvoja on tilaajan edustaja, jonka keskeisenä tehtävänä on yhteistoiminnassa muiden osapuolten kanssa valvoa, että työ toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää tapaa noudattaen. Valvojan tehtävät ovat laajat, sisältäen mm. työmaan aikataulujen, laadun, talouden, turvallisuuden ja teknisen toteutuksen valvonnan sekä työmaan tapahtumien dokumentoinnin. Vihervalvoja voi toimia tehtävässään rakentamisen, ylläpidon tai puunhoidon työmaiden parissa.

TTS Työtehoseuran Vihervalvojakoulutus suoritetaan Viheralan erikoisammattitutkinnon Viheralan työmaan valvojana toimiminen tutkinnon osan mukaisesti. Osaamisesta annetaan näyttö ja siitä osoituksena todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Tutkinnon osan todistus täyttää Vihervalvojapätevyydelle asetetun täydennyskoulutusvaatimuksen.

Koulutuksen ajankohta

Viikot 40 -46, 2.10. -19.11.2017. Lisäksi osaamisen näyttäminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Viheralan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa Viheralan työmaan valvojana toimiminen.

Kohderyhmä

Hakijalla tulee olla puistopuutarhurin ammattitutkinto tai vastaava ja ainakin kahden vuoden työkokemus viheralan vastuullisista tehtävistä tai puutarhurin koulutus ja neljän vuoden työkokemus viheralan vastuullisista tehtävistä tai muutoin hankittu vastaava aiempi osaaminen. Osaamisen näyttämiseksi opiskelijalla on oltava mahdollisuus käytännössä toteuttaa vihervalvojan työtä.

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus sisältäen opiskelua oppilaitoksessa, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua työn ohessa.
Koulutuksen aikana laaditaan kehittämistehtäviä, joilla kehitetään sekä omaa osaamista että työpaikan käytänteitä itsenäisesti ja opiskelijaryhmän kanssa. Koulutuksen alussa lähipäiviä on kaksi, koulutuksen päätteeksi yksi koko päivän mittainen verkkoseminaari.

Koulutuksen sisältö

Vihervalvojan koulutuksessa käydään läpi viheralan työmaan valvonnan prosessi, sisältäen:

  • Työmaan valvonnan suunnittelu
  • Työmaan vuorovaikutustilanteissa toimiminen
  • Työmaan toteutuksen valvonta
  • Työmaan valvonnan dokumentointi ja dokumenttien arkistointi
  • Työmaan valvonnan toteutumisen arviointi

Koulutuksen hinta

1 048 €  sisältäen tutkintomaksun 58 €

Lisätietoja

  • Opintosihteeri Riikka Paara, 050 3870 067
  • Koulutuspäällikkö Taavi Forssell, 044 7143 751

 


Esite

Koulutus Alkamispäivä Paikka
Hae Viheralan työmaan valvonta 02.10.2018 Nurmijärvi
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto