Puutarhatyöntekijä

Puutarhatyöntekijän tehtävät
Puutarhatyöntekijällä on perusvalmiudet työskennellä viheralueilla kaupunkien sekä muiden julkisyhteisöiden viheryksiköissä tai yksityisissä yrityksissä. Työpaikka voi löytyä myös esimerkiksi hautausmailta. Kädentaitojen ammatissa käytetään fyysistä työtä helpottavia teknisiä työmenetelmiä soveltaen taitoja kasvien kasvattamiseen ja viheralueiden ylläpitoon.  Luonnonläheisessä ammatissa ympäristön arvoja kunnioitetaan valitsemalla kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ja työskentelemällä luonnon ehdoilla muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi puutarhatyöntekijä tietää perusteet puuvartisten kasvien hoidosta

Työn vaatimukset
Koulutus on tarkoitettu viheralueiden hoidosta ja ylläpidosta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille. Hakijalta edellytetään hyvää terveyttä ja työhön vaadittava fyysistä kuntoa, oma-aloitteisuutta, kykyä toimia ryhmässä sekä kiinnostusta ulkona tapahtuvaan työskentelyyn ja viheralan koneiden käyttöön. Lisäksi koulutukseen valittavilta edellytetään kykyä selviytyä suomenkielisestä opiskelusta