Maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakennuskoneenkuljettajan työtehtävät
Maarakennuskoneenkuljettajat toimivat työkoneiden kuljettajina infra-, talonrakennus- ja saneeraustyömailla, louhoksilla ja kaivoksilla, maa-ainesten jalostustöissä sekä liikenne- ja piha-alueiden rakentamis- ja kunnostustöissä. Lisäksi työtehtäviin voi kuulua koneiden ja maa-ainesten siirto- ja kuljetustehtäviä, moninaisia kunnallis- ja rakennusteknisiä asennustehtäviä, mittausteknisiä töitä ja piirustusten tulkintaa, sekä työkoneiden ja -laitteiden huoltoa ja korjausta. Tyypillisiä maarakennuskoneita ovat mm. kaivukoneet, pyöräkuormaajat, yhdistelmäkaivurit, jyrät, traktorit, kuorma-autot, dumpperit, tiehöylät ja puskutraktorit.

Työn vaatimukset
Maarakennuskoneenkuljettajalta vaaditaan rauhallisuutta, työkokonaisuuksien ja materiaalituntemuksen hallintaa, piirustusten lukutaitoa sekä hyvää koordinaatiokykyä ja työympäristön havainnointia. Maarakennuskoneenkuljettajana toimimiseen edellytetään SORA –lainsäädännön mukaisten terveydentilavaatimusten täyttymistä.