Maarakentaja

Maarakentajan työtehtävät
Maarakentajat toimivat infra-, talonrakennus- ja saneeraustyömailla, louhoksilla ja kaivoksilla, maa-ainesten jalostustöissä, maaperätutkimusten tekijöinä, sekä liikenne- ja piha-alueiden rakentamis- ja kunnostustöissä. Maarakentajan vaihteleviin ja monipuolisiin työtehtäviin voi kuulua moninaisia kunnallis- ja rakennusteknisiä asennustehtäviä, kalliorakentamista, kiviasennuksia, mittausteknisiä töitä ja piirustusten tulkintaa, sekä raudoitus- ja betonointitöitä.

Työn vaatimukset
Maarakentajalta vaaditaan työkokonaisuuksien ja materiaalituntemuksen hallintaa, piirustusten lukutaitoa, yhteistyökykyä, riittävää fyysistä kuntoa, sekä valmiutta toimia maarakennustyömaan vaihtelevissa olosuhteissa.