Maarakennusalan ammattitutkinto

Maarakennusalan ammattilaisen työtehtävät
Maarakennusalan ammattilainen hallitsee oman tehtäväalueensa taloudelliseen ja laadukkaaseen hoitamiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tehtäväalueet voivat liittyä maarakennuskoneiden käyttöön, verkostorakentamiseen, pohjarakentamiseen, kalliorakentamiseen, liikennealueiden ylläpitoon, asfaltointiin, infra-alan kuljetuksiin, ympäristötöihin sekä näiden erilaisiin yhdistelmiin.

Työn vaatimukset
Maarakennusalan ammattilainen hoitaa oman tehtäväalueensa tehtävät itsenäisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä, opastaa tarvittaessa muita työtehtävien hoidossa, suorittaa työtehtävänsä ammattityöntekijän joutuisuudella, toimii taloudellisesti ja laadukkaasti sekä soveltaa ammattialansa tietoja ja taitoja sekä ratkaisee työhön liittyviä ongelmia. Joissakin työtehtävissä toimimiseen edellytetään myös SORA –lainsäädännön mukaisten terveydentilavaatimusten täyttymistä.