Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Maarakennusalan erikoisosaajan työtehtävät
Maarakennusalan erikoisosaaja toimii oman tehtäväalueensa monipuolisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, työprosessien laadun, tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinneissa tai työnjohto-, opastus- ja perehdytystehtävissä. Erikoisosaajan tehtäväalueina voi olla esimerkiksi työryhmän etumiestyöt, ammatinohjaus, mittaustyöt, louhintatyön johtaminen, yritystoiminta, yrityksen toiminnan ja henkilöstön kehittäminen tai maarakentamisen laaja-alainen hallinta.

Työn vaatimukset
Maarakennusalan erikoisosaaja hoitaa oman ammattialansa monipuoliset työtehtävät itsenäisesti vaativissakin toimintaympäristöissä, hahmottaa työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin, ratkaisee luovasti tehtäväalueen työhön, käytännön toimintaan ja yhteistyöhön liittyviä ongelmia, toimii alansa erikoisosaajana sekä kehittää toimintaa, tuotteita ja palveluja. Maarakennusalan erikoisosaaja toimii kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Edellytyksenä maarakennusalan erikoisosaajana toimimiseen on laaja-alainen alan tuntemus tai erikoistuneen teoriatiedon hallinta.