Varastonosturinkuljettaja

Varastonosturinkuljettajan koulutuksen saanut henkilö voi toimia ylhäältä ajettavan tai kauko-ohjauksella käytettävän torninosturin kuljettajana esim. kaupan ja teollisuuden varastoilla sekä elementtitehtailla.

Aluehallintovirasto voi erityisistä syistä myöntää työnantajalle työpaikkakohtaisen luvan käyttää tietyn nosturin kuljettajana henkilöä, jolla ei ole torninosturinkuljettajan pätevyyttä (Vna 403/2008 14§). Lupa voidaan myöntää, jos henkilöllä on muulla tavoin osoitettu kyky ja taito nosturin kuljettamiseen sekä työntekijöiden turvallisuus on taattu.

Työtehoseuran varastonosturinkuljettajan koulutus sisältää

Lähijakso (1 viikko)
Torninosturin alamieskoulutus
Nosturin käyttö yläohjaamosta sekä kauko-ohjauksella
Nostotapahtuman perusteet ja tavanomaiset nostot
Torninosturinkuljettajan tekemät säännölliset tarkastukset ja huollot

Etätehtävät (1 viikko)
Torninostureihin liittyvä lainsäädäntö ja määräykset
Nostotyön suunnittelu
Torninosturin työskentelyalueen työturvallisuus

Ohjattu harjoittelu työpaikan torninosturilla (1 viikko)
Opastus työmaan ympäristöön ja torninosturiin
Työturvallisuusriskien huomioiminen
Hallintalaitteet ja käytettävät nostoapuvälineet
Nostettavat taakat

Koulutuksen päätteeksi järjestetään opiskelijan osaamisen mittaava koe, jonka hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään todistus varastonosturinkuljettajan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.