bussit


 

Logistiikan perustutkinto, 180 osp

Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma;
linja-autonkuljettaja


Koulutus alkaa elokuussa 2018
Hakeutuminen kevään yhteishaussa

Opiskelupaikka
Nuolikuja 6, Vantaa

Koulutuksen sisältö
Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa (Linja-autonkuljettaja)
opiskeleva saa perustaidot ja -tiedot kuljetusalalla toimimiseen ja itsensä ammatilliseen kehittämiseen.

Kuljetusalan koulutus on käytännönläheistä. Lähes puolet opiskelusta suoritetaan työssäoppien työpaikoilla. Työssäoppiminen jakautuu kaikkiin opintoihin ja työssäoppimisen tavoitteet liittyvät oppilaitoksessa opiskeltaviin aiheisiin. Kahden vuoden opiskelun jälkeen opiskelijan on mahdollista siirtyä oppisopimuskoulutukseen, jolloin opiskelija saa tältä ajalta myös palkkaa.

Opiskelija voi erikoistua johonkin tiettyyn osa-alueeseen, tai hankkia osaamista useilta erityyppisiltä osa-alueilta. Opiskelijaa tuetaan sekä ammatillisten että henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan aina joustavasti opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja työskentelymahdollisuuksien perusteella.

Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys,
Linja-auton tavarankuljetusten hallinta
Linja-autokuljetukset
Kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
Palveluliikenteen kuljettajan tehtävät

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan yhteensä 2 kpl. Näitä ovat mm.
-    Ulkomaanliikenteen kuljetukset
-    Taksikuljetukset
-    Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät

Ammattitaitoa tukevat tutkinnon osat, kuten kielet sekä matemaattiset ja yhteiskunnalliset aineet pyritään sisällyttämään mahdollisimman kattavasti ammatillisiin opintokokonaisuuksiin.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, voivat koostua esimerkiksi:
-    ammatillisista opinnoista
-    ammattitaitoa tukevista opinnoista
-    lukio-opinnoista
-    jatko-opiskeluun valmentavista opinnoista
-    työkokemuksesta
-    ohjatuista harrastuksista
-    ajokortti opinnot

Opintojen edetessä opiskelijan oppimista arvioidaan ja opiskelija saa oppimisestaan henkilökohtaista palautetta.
Saavutettu osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä. Näytöt suoritetaan pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista joko työssäoppimispaikoilla tai tarpeen vaatiessa oppilaitoksessa.


Sijoittuminen työelämään
Linja-autonkuljettajan koulutusohjelman suorittanut on monipuolinen osaaja, hän
-    soveltaa oppimaansa
-    ymmärtää kokonaisuuksia
-    työskentelee turvallisesti
-    on yhteistyökykyinen ja -haluinen
-    osaa asiakaspalvelun
-    suunnittelee omaa työtään
-    haluaa kehittää ammattitaitoaan
-    kuljettaa ajoneuvoa taloudellisesti, turvallisesti sekä ympäristöä säästäen
-    osaa käytössä olevat linjaliikenteen reitit
-    hallitsee reitinsuunnittelun
-    tekee muita kuljettajan ammattiin liittyviä töitä
-    käyttää ajoneuvon lisälaitteita

Työnantajia ovat mm.
-    linja-auto alanyritykset
-    kunnalliset ja valtiolliset liikelaitokset ja yritykset
-    henkilöstöpalveluyritykset
-    taksiyritykset

Pääsyvaatimukset
Peruskoulun hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen kesto
180 osp, 3 vuotta

Ruokailu
Opiskelijoille maksutonta
------------------------------------------------
 kuorma autot rekka

Mitä kuorma-autonkuljettaja teke?

Kuorma-autonkuljettajat ajavat monenlaista tavaraa paikasta toiseen kaluston vaihdellessa pienistä jakeluautoista isoihin kuorma-autoihin. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu kuorman käsittelyä, rahtikirjojen toimittamista sekä auton kunnossapitoa.

Mihin kuljettajat työllistyvät?
Kuljetusyrityksiin, kaupan alan yrityksiin, teollisuuteen, valtion ja kuntien palvelukseen. Suurin osa kuorma-autoilijoista on itsenäisiä yrittäjiä, jotka saavat tilauksensa joko suoraan asiakkailta tai kuljetuskeskusten kautta.


linja auto bussi
Mitä linja-autonkuljettaja tekee?
Hän kuljettaa asiakkaita turvallisesti, taloudellisesti. Hän tuntee linjaliikenteen reitit ja hallitsee reittiruunnittelun.

Mihin linja-autonkuljettaja työllistyy?
Linja-auto alan yrityksiin, kunnallisiin ja valtiollisiin liikelaitoksiin ja yksityisiin yrityksiin, henkilöstöpalveluyrityksiin ja  taksiyrityksiin.

 


TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto