Toiminnan lähtökohdat

Rakennamme yhteistyössä asiakkaamme kanssa koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksia, joilla parannamme asiakkaamme tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Visionamme on olla johtava suomalaisen työn kehittäjä.

Olemme luotettavia, asiakaskeskeisiä, tuloksellisia, yhteistyökykyisiä sekä meillä on korkea osaaminen ja halu oppia.

 TTS Työtehoseuran strategia linjaa ja ohjaa koko organisaation toimintaa.

Organisaatio

TTS Työtehoseura on yhdistys, jolla on yli 1 400 jäsentä. TTS Konserniin kuuluvat myöskin yhdistyksen 100 % omistama TTS Kehitys Oy sekä mm. kiinteistöosakeyhtiöitä. Lisäksi Työtehoseura omistaa 40 % Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä

TTS Työtehoseuran hallintoelimet ovat

Jäsenkokous
 

Jäsenkokous on ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokous pidetään kerran vuodessa ja silloin hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä valitaan valtuuskunnan puheenjohtajat ja jäsenet sekä päätetään jäsenmaksuista. 

Valtuuskunta

 

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitettäväksi jäsenkokoukselle. Valtuuskunta valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet.
Valtuuskunnan puheenjohtajana on toimitusjohtaja Matti Vanhanen.
Varapuheenjohtajina ovat ylijohtaja Esa Härmälä ja kansanedustaja Outi Mäkelä

Johtokunta
 

Johtokunta hoitaa asioita hallituksena. Johtokunta kokoontuu kuudesta seitsemään kertaan vuodessa.
Johtokunnan puheenjohtajana on toimitusjohtaja Arto Tiitinen.
Varapuheenjohtajana on toiminnanjohtaja Jyrki Wallin

Johtoryhmä
 

Johtoryhmä johtaa toimintaa.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Juha Ojala

TTS Työtehoseura on jakautunut neljään liiketoimintayksikköön: Logistiikka, Auto- ja metsäkoneala, Rakentaminen ja puutarha sekä Biotalous, tuottavuus ja yrittäjyys.

 

TTS Työtehoseura on jakautunut neljään liiketoimintayksikköön: Logistiikka, Auto- ja metsäkoneala, Rakentaminen ja puutarha sekä Biotalous, tuottavuus ja yrittäjyys.
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto