Työtehoseura ykkösenä

Opetushallituksen tuloksellisuusvertailussa TTS Työtehoseura päihitti tulosindeksillään koko valtakunnan kaikki suomen kieliset suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät.

Opetushallitus mittaa vuosittain ammatillisten oppilaitosten tuloksellisuutta. Tuloksellisuuden mittauksen pohjana on muun muassa opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä henkilökunnan pätevöitymisaste ja kehittäminen. Viime vuonna TTS Työtehoseura oli paras Uudenmaan alueen suurten monialaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien joukossa, tänä vuonna sijoitus parani vielä entisestään (tulosindeksi 1100), sillä valtakunnallisestikin tarkasteltuna TTS oli suomen kielisistä monialaisista oppilaitoksista paras.

Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että TTS:lle tulleet opiskelijat valmistuvat sovitussa aikataulussa ja myös työllistyvät hyvin opintojen jälkeen.

TTS:n toimitusjohtaja Juha Ojala pitää tulosta erinomaisena osoituksena yksityisten koulutuksenjärjestäjien kyvystä tuottaa huippulaadukasta ja vaikuttavaa koulutusta. Työn alla olevassa lainsäädäntöuudistuksessa tuleekin vahvistaa yksityisten koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia tuottaa joustavasti ja tehokkaasti elinkeinoelämää tukevia koulutuspalveluja.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto