viheralan-tutkinnot

LYHTY – laatua ja yhtenäisyyttä tutkintojen yhdenvertaiseen suorittamiseen -hankkeessa tuotettiin näyttötutkintoaineistot viheralan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Lähiaikoina julkistettava materiaali on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Näyttötutkintoaineistot ovat materiaalia, joka helpottaa tutkinnon järjestämistä niin tutkinnon järjestäjän, tutkinnon suorittajan kuin työelämänkin osalta. Kaikille osapuolille vapaasti saatavissa oleva materiaali toivottavasti myös yhtenäistää käytänteitä ja näin parantaa tutkinnon suorittamisen tasalaatuisuutta valtakunnallisesti.

LYHTY-hankkeessa materiaalia tuotettiin tutkinnon suorittamisen eri vaiheisiin, suunnittelusta suorittamiseen ja arviointiin saakka. Molempia tutkintoja varten kirjoitettiin yhteinen ohjeistus, joka toimii tutkinnon suunnittelun, suorittamisen ja arvioinnin osalta tiivistelmänä osaamisen osoittamisen kulmakivistä. Tämä auttaa erityisesti tutkinnon suorittajaa sekä työelämän edustajia, työpaikkaohjaajia ja arvioijia, keskittymään niihin seikkoihin, jotka erityisesti ovat olennaisia osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa.

Jokaiseen tutkinnon osaan molemmissa tutkinnoissa (yhteensä 23 kpl) tuotettiin tutkinnon osakohtainen ohjeistus. Näistä ohjeista saa selkeän kuvan siitä, mitä kyseisen tutkinnon osan suunnittelussa, suorittamisessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon. Jokaisen tutkinnon osan ohje on yksilöity kyseiseen tutkinnon osaan, mutta rakenteeltaan ohjeet ovat yhteneväiset, joten niitä on helppo lukea. Ohjeista löytyy tarkennukset seuraaviin seikkoihin: suorituspaikan vaatimukset, suoritusaika, esimerkki suoritusten aikajanasta, arvioijien valintaohjeet, osaamisen osoittamistavat, vaadittavan ammattitaidon taso, tutkinnon osan suorittamiseen vaikuttavat rajoitteet, esimerkit ja vaatimukset kirjallisista dokumenteista sekä kattava lista täydentäviä kysymyksiä, joita arvioijat voivat käyttää osaamisen selvittämiseksi.

Sähköisiin työkaluihin

Tutkinnon suunnittelua varten laadittiin täysin sähköisesti täytettävät lomakkeet. Molemmissa tutkinnoissa on yksi lomakkeisto, jossa voidaan linkitysten avulla liikkua dokumentin sisällä. Kaikki kohdat voidaan täyttää sähköisesti ja täyttöohjeet on kirjattu suoraan lomakkeeseen. Ei tarvitse siis enää kahlata läpi näyttötutkinto-opasta tai muuta erillistä dokumenttia, vaan ohjeistus on heti käsillä. Arviointia varten jokaiseen tutkinnon osaan laadittiin oma lomakkeensa, jonka senkin voi sähköisesti täyttää. Niiden tietojen osalta, joita lomakkeessa esiintyy useamman kerran, lomake kopioi ne automaattisesti tarvittaviin kohtiin, kun ne on kerran täytetty. Tällaisia ovat lähinnä tutkinnon suorittajaa koskevat tiedot, jotka näkyvät arviointilomakkeen etusivulla sekä arviointipäätöksen kohdalla. Sekä tutkinnon suunnittelun että arvioinnin lomakkeet voidaan

allekirjoittaa sähköisesti. Tähän hankkeessa käytettiin Signotec SignoPadia, jonka käyttöön tarvitaan allekirjoituslaite sekä sovellus tietokoneeseen. Allekirjoitus on varma ja turvallinen sekä helppokäyttöinen. Kaikkien lomakkeiden, ohjeiden, ohjelmistojen ja laitteiden käyttöön tehtiin myös havainnollinen käyttöohje.

Puutarha-alan erityisvaatimuksia otettiin huomioon kasvintunnistamisen verkkoaineistolla. Hankkeessa luotiin sivusto, joka toimii eräänlaisena eHerbaariona, johon tutkinnon suorittaja voi ladata haluamistaan kasveista kuvia sekä tallentaa kasvin kuvauksen kasvitietoineen ja kasvupaikkavaatimuksineen. Sivustolle voi ladata tiedot yhteensä sadasta kasvista, jokaisesta viisi kuvaa sekä kuvailutiedot. Kasvien tunnistamiseksi tutkintotilaisuudessa voidaan ohjelma laittaa arpomaan tunnistettavien kasvien kuvat ilman nimitietoja. Ohjelma myös laskee oikein tunnistetut kasvit ja vertaa sitä kokonaismäärään. Hyväksymistasoja ei ole määritelty, vaan kasvituntemus arvioidaan lopulta osana tutkinnon osan arviointia arvioijien harkinnan mukaisesti. Ohjelma sijoitetaan Työtehoseuran ja Opetushallituksen palvelimille, josta tutkinnon järjestäjät voivat ladata sen vapaasti omaan käyttöönsä. Käytöstä aiheutuvat ylläpitokustannukset jäävät käyttäjän vastuulle.

Kaiken hankkeessa tuotetun materiaalin löydät osoitteesta www.virtualtts.fi sekä Opetushallituksen verkkosivuilta http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/nayttotutkinnot/aineistot

Lisätietoja hankkeesta antaa Taavi Forssell, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Hanketoimijat:

TTS Työtehoseura ry ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.
Opetushallitus rahoitti ja ohjasi hanketta.

Työryhmä:
- Taavi Forssell, TTS Työtehoseura, projektipäällikkö
- Anne Korhonen, TTS Työtehoseura, projektikoordinaattori
- Outi Tuomivaara, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
- Helena Jääskö, Puutarha-alan tutkintotoimikunta
- Filippa Hellström, Koiviston vihertyö
- Kari Ylinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
- Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki
- Miia Mäentausta, TTS Työtehoseura, sähköinen asiointi

Kirjoittaja Taavi Forssell on koulutuspäällikkö,
TTS Työtehoseura ry ja Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry:n (VIPU) puheenjohtaja.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto