hoas-viherala
Yhteistyö on parhaimmillaan silloin kun se tuottaa hyötyä monella tasolla yhteistyökumppaneilleen. TTS:n ja HOAS:n yhteistyö alkoi noin vuosi sitten. Ideat kehittyvät ja yhteistyö laajenee suunnittelusta, kunnostukseen ja koulutukseen. Monenlaisia mahdollisuuksia molemmin puolin.

Paine oppimisympäristöjen siirtymiseen enemmän ja enemmän työelämään nousee keskusteluun usein. Yrittäjät eivät ole kouluttajia, eikä aikataulupaineissa aina tahdo riittää resursseja opettamiseen. HOAS:n ja TTS:n yhteistyö on esimerkki monisyisestä molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä, jossa liikutaan sujuvasti työelämän ja oppilaitoksen välimaastossa.

Yhteistyön taustalla on HOAS:n (Helsingin alueen opiskelija-asuntosäätiö) kiinteistöpalvelupäällikkö Satu Kivipuro, jonka aloitteesta yhteistyö on käynnistynyt. HOAS:n asuntojen pihapiirit kaipaavat remonttia siinä missä rakennuksetkin, ja puskittuneet ympäristöt on tarkoitus saada tämän päivän vaatimusten tasolle. Visioiva innostus suorastaa kuplii ulos, kun Kivipuro esittelee kiinteistöjä ja visio tulevaa. Vähintään pientä pintaremonttia ja siistimistä, mutta myös laajempia kunnostustöitä. Kivipuron visio viihtyisästä asumisympäristöstä linkittyy vahvasti asuntojen pihapiireihin nimenomaan asukkaiden kautta, sillä asukkaiden toiveita ja ideoita kuunnellaan myös tarkalla korvalla. ”Siisteys ja yhteisten alueiden ylläpito lähtee asukkaiden kuuntelemisesta. Kun asukas pääsee vaikuttamaan ympäristöön, hän viihtyy piha-alueella ja kunnioittaa sitä. Paikat pysyvät ehjinä ja siisteinä”, kiteyttää Kivipuro toiminnan taustaa.

Puskittuneiden piha-alueiden muuntaminen nykyajan vaatimustasot täyttäviksi viihtyisiksi oleskelualueiksi edellyttää suunnittelua sekä työvoimaa. Tässä on TTS:n ja HOAS:n yhteistyön ydin. Loistava oppimisympäristö TTS:n puutarha-alan opiskelijoille. Suunnittelusta vastaa kouluttaja ja kunnostustyöt toteutetaan opiskelijoiden voimin. Yhteistyö on hedelmällistä kaikille ja mitä enemmän asiaa pohtii voi huomata, että tässä voittavat kaikki. Asiakastyö on aina hyvä oppimisen kohde ja haastaa myös kouluttajan. Aidoissa asiakastöissä muuttujiin suhtautuminen tapahtuu asiakaslähtöisesti opiskelun tavoitteita unohtamatta. Varsinaisen työsuorituksen lisäksi opiskelijoihin tarttuu kuin huomaamatta, työelämässä tarvittavia ensiarvoisen tärkeitä asiakaskohtaamisen taitoja. Kunnostustöiden lisäksi HOAS tarjoaa myös työssäoppimispaikkoja, joissa opiskelija pääsee tutustumaan monipuolisemmin piha-alueiden ylläpitoon.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto