mikkeli-asuntomessut

Vuoden 2017 Asuntomessut järjestetään Mikkelin Kirkonvarkauden upeassa miljöössä Saimaan rannalla noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä keskustasta. Messualueen puistojen ja pihojen maisema- ja vihersuunnittelun kantavana ideana on ollut alueen sovittaminen luonnonympäristöön. Tämä hallitsee yleisilmettä ja näin on saatu aikaan kokonaisuus, jossa uuden asuinalueen talot pihoineen sulautuvat mäntymetsäiseen ja kallioiseen luontoon kuten myös katualueisiin. Yleisvaikutelma on siisti, mutta pihat ovat suurimmaksi osaksi varsin eleettömiä eivätkä herätä suuria tunteita. Sen sijaan ympäröivän luonnon kauneus ja tunnelma on monin paikoin onnistuttu tuomaan suurien ikkunoiden kautta olohuoneisiin saakka.

 

Viihtyisä asuinalue luontoa säästävää pelisilmää käyttäen

Asuinalueen rakentamisen lähtökohtana on ollut Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi. Puusto tarjoaa suojaa ja tuo vehreyttä, mutta viihtyisyyttä tukeva alueen suunnittelu varmistaa sen, että Saimaa näkyy lähes joka tontille. Viitasammakon vuoksi ranta-alueella säilytetään rantakasvillisuus ja liito-oraville jätetään mahdollisimman paljon puita. Tämä on myös viihtyisyystekijä ja takaa puustoisen asuinalueen. Pihoista ja ympäröivästä luonnosta löytyy ratkaisuja, joilla on vaikutusta henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Alueen historia ulottuu kivikautisesta asutuksesta nykypäivään ja on uusiutunut ajan mukana kunnioittaen vanhoja elementtejä. Pihojen rakentamisessa on hyödynnetty uusiutuvia materiaaleja, suosittu luonnonympäristön säilymistä ja ratkaisuja jotka tukevat ihmisen uusiutumista ja palautumista arjen pyörityksessä. Saimaan rannalla ollessa rakennukset on sijoiteltu hienosti maisemaan sopivasti ja pihoihin on löydetty monia kekseliäitä ratkaisuja järvimaiseman hyödyntämiseksi.

Kivimateriaalien uusiokäyttöä

Mikkelissä on totuttu asumaan rantojen tuntumassa. Asutus on perinteisesti tukeutunut Saimaaseen, kuitenkin metsän siimeksessä pysyen. Historialliset metsänreunat on myös asuntomessualueella säilytetty ennallaan. Tonttien kallioiset rantarinteet ulottuvat kuitenkin rantaan saakka tarjoten vaikuttavat näkymät Saimaalle. Myös itse messualueen pihat yhdistyvät ympäröivään alkuperäiseen luontoon pääsääntöisesti erinomaisen hyvin ja luonnontilaisia alueita on pyritty säästämään mahdollisimman paljon. Messualueen lukuisat puistot ovat osittain liito-oravien ansiota ja muutenkin alueen puustoa on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon, jotta liito-oravien elinympäristö ei vaarannu. Puistoissa viihtyy myös monipuolinen linnusto, kuten mustapääkerttu, peukaloinen, pikkusieppo ja pyy. Rannan luhta-alueella majailee muun muassa viitasammakkoja ja silkkiuikkuja. Viitasammakoita varten on jätetty ranta-alueelle elintilaa (aidattu viitasammakon kutualue löytyy rantaraitin tuntumasta).

Kohteissa piha-alueilta esiin tulleet kalliot ja kivet ovat osa luonnollisuutta. Tontilta löytyneet luonnonkivet ja kauniit luonnonkalliot on jätetty näkyville ja enemmänkin korostettu sen sijaan, että niitä olisi pyritty piilottamaan näkyvistä. Luonnonkiveä on hyödynnetty runsaasti ja monipuolisesti muureissa, portaissa ja kulkuväylillä. Messualueen piharakentamisen uutena trendinä on luonnonkivimateriaalien uusiokäyttö. Navetan massiiviset kivijalkakivet, sillan aluskivet ja käytetyt graniittiset reunakivet ovat löytäneet uuden elämän pihojen muureissa ja portaissa. Parhaimmillaan järvelle avautuva metsäinen näkymä on kuin vuodenaikoihin mukautuva taulu. Koska asuntomessualuetta hallitsee vahvasti kalliopohjainen luonnollinen

mäntymetsä, on kuntan eli siirtovarvikon käyttö paikallaan. Variksenmarjan, mustikan, puolukan ja kanervan varvuista sekä pohjan sammalista ja kuntan juurikerroksesta koostuva siirtovarvikko tuo luonnollisen jatkumon metsäluontoon. Istutusten monilajisuus, vaihteleva muoto ja korkeuserot saavat aikaan useimmissa kohteissa viihtyisän lopputuloksen. Kuntan käyttö raja-alueilla tuo helppohoitoisuutta ja luonnollisuutta hoidetun ja luonnonvaraisen alueen rajapintaan.

Ekologista ja kestävää viherrakentamista

Mäntymetsäinen ympäristö on mahdollistanut myös hulevesien ohjaamisen ja imeyttämisen ympäröivään maastoon. Joissakin kohteissa sadevesiä kerätään kasteluvedeksi, joka on monella tapaa ekologista. Vesisäiliö vähentää myös kiinteistön hulevesikuormitusta ja hulevesien aiheuttamaa ympäristönrasitusta. Monet pihat ovat varsin vähäneleisiä ja ekologisia kunttapihoja, joista ei ole välttämättä löydy tilaa erilliselle leikkialueelle tai hyötytarhalle. Edellisen vuoden asuntomessujen tapaan varsinaisia erillisiä hyötytarhoja on aika harvoissa kohteissa. Tosin poikkeus vahvistaa säännön ja puutarhaharrastajan unelmakohteitakin löytyy kasvihuoneineen, yrttilaatikoineen, marjapensaineen ja hedelmäpuineen (esimerkiksi kohde 9). Erilaiset aktiviteettialueet kuten metsä, lenkkipolut ulkokuntoilualue ovat vain kivenheiton päässä omasta kodista. Merkittävin ympärivuotinen ulkoilualue on kuitenkin itse Saimaa paitsi kesällä myös talvella tarjoten upeat hiihtoladut järven jäällä.

Ammattitaitoista puurakentamista ja innovatiivisia ratkaisuja

Puurakenteisten terassien ja portaiden viimeistelyssä näkyy paikallisen puurakentajien rautainen ammattitaito. Suoraa muotokieltä on rikottu vinosuuntaisilla elementeillä ja pintamateriaalien vaihtelevuudella. Alueella olleista puista on tehty yhteisille alueille myös penkkejä ja pöytiä ihmisten iloksi. Jopa valaisinpylväät ovat seisoneet alueella ensin puina metsässä. Messualue on ympäröivän luontonsa vuoksi ainutlaatuinen. Kohteiden pihat ovat hyvin suunniteltuja ja taidokkaasti toteutettuja. Siisti ja viihtyisä yleisilme kertoo myös rakentajien ja kaupungin välisestä onnistuneesta kommunikaatiosta ja yhteistyöstä.

Teksti ja kuvat: Timo Rinkinen

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto