HSY asbestikoulutus

Vuonna 2016 voimaan tullut uusi asbestilainsäädäntö on aiheuttanut merkittäviä muutoksia vesihuollon parissa toimiville yrityksille. Uudessa laissa asbestityön vaateet muuttuivat niin että myös kaikki ulkona tapahtuva asbestipurku tuli lainsäädännön piiriin. Käytännössä suurin muutos koskeekin juuri ulkona tapahtuvaa asbestipurkua.

TTS:llä käynnistyi HSY:n maarakentamisen ja vesihuollon parissa työskenteleville räätälöity asbestipurkukoulutus. Perinteisessä asbestikoulutuksessa käsitellään lähinnä sisätiloissa tapahtuvaa purkua, joten räätälöidylle koulutukselle oli suuri tarve.

Timo Kattilamäki toimii HSY:n Vantaan toimipisteen aluepäällikkönä ja vastaa myös verkko-osastolla vesijohtoverkkojen parissa työskentelevien työturvallisuudesta. ”Otamme HSY:llä työturvallisuuteen liittyvät asiat vakavasti”, toteaa Kattilamäki ja jatkaa että uusi asbestilaki tuli monelle yllätyksenä. Mekin HSY:lla hoidimme aikaisemmin asbestipurun itse. Olimme sopineet AVI:n kanssa menetelmästä. Nyt meillä on ulkopuolinen urakoitsija, jonka luvilla toimitaan, ja joka valvoo purkutyöt mutta varsinaisen purkutyön kaikki työvaiheet hoidamme edelleen itse, toteaa Kattilamäki. Tällä hetkellä 22 HSY:n työnjohtajaa ja asentajaa on TTS:lla koulutuksessa asbestipurkutehtäviin.

HSY:n alueella on noin 3000 km vesijohtoa, joista reilu 100 km on himaniittiputkea, joissa on asbestia. Himaniittia on käytetty isoissa runkovesijohdossa, jotka ovat kaikki merkittäviä johtoja. Himaniittiputken ominaisuudet muuttuvat vanhetessaan. 40-vuoden ikä näyttää olevan kyseisille putkille kriittinen vaihe jolloin putkia rikkoutuu ilman selkeää syytä.

Kun vesijohto hajoaa, niin siinä on monta kriittisempääkin vaihetta kuin himaniittiputki. Tällöin on yleensä kova kiire ja vedensaanti täytyy turvata nopeasti isoillekin alueille, kertoo Kattilamäki ja jatkaa että meillä HSY:lla on tärkeää pitää vesijohtoverkossa tehtävät työt omissa käsissä. Kun asbesti puretaan itse ulkopuolisen urakoisijan valvonnassa, työ jatkuu joustavammin omana työnä purkutyön jälkeen.
HSY:lle asbestia urakoivalla yrityksellä on omat koneet ja he hoitavat huoltotyöt, viranomaisilmoitukset ja vievät myös jätteet pois. HSY:lla on omat suojavarusteet mutta ulkopuolinen urakoitsija hoitaa niiden puhdistuksen ja säilytyksen. HSY:llä varastossa on näin ollen vain puhtaita varusteita. Omia urakointioikeuksia ei nyt ole tarkoitus hankkia, toteaa Kattilamäki.

HSY:n asentajia ja työnjohtoa koulutuksessa
Koulutuksessa mukana olevat HSY:n putkiasentaja Erno Pylväläinen työnjohtaja Esa Jalomäki kertovat, että himaniittiputki tulee työmaalla vastaan usein yllätyksenä ja sen korjaaminen on aina hankalampaa kuin muoviputken. Erityisesti tilanteet joissa uutta putkea liitetään vanhaan putkeen linjasaneerauksissa tai rikkoutumistilanteissa vaativat ammattitaitoa. Meneillään oleva kulutus ei suoranaisesti vaikuta purkutyöhön, sillä asbestipurkutöitä olemme tehneet jo ennen lakimuutosta, kertovat Pylväläinen ja Jalomäki. Koulutuksella saadaan nyt työlupa tehdä asbestipurkutöitä uuden lain edellyttämällä tavalla ja opitaan tunnistavaan paremmin vaaratilanteet. Suurin muutos on lähinnä purkutyön johtamisessa ja valvonnassa, jota meillä HSY:lla hoitaa ulkopuolisen asbestiurakoitsija.

Asbestikoulutus TTS:lla
Asbestikoulutusta TTS:lla vetävä kouluttaja Jan Stensblom kertoo, että ensimmäinen vuosi lakimuutoksen jälkeen on ollut ruuhkainen ylimenokausi. Lain vaatimukset tulivat monelle taholle yllätyksenä mikä aiheutti TTS:n koulutuksiin suoranaisen koulutusryöpyn. TTS onkin Suomen suurin asbestialan kouluttaja.   
Asbestipurkukoulutus kestää kolme päivää ja se on osa rakennusalan ammattitutkintoa. Koulutuksesta saa todistuksen joka on voimassa toistaiseksi. Lakimuutos on saanut aikaan myös asennemuutoksen asbestikoulutusta kohtaan. Useat tahot, kuten vesilaitokset, energialaitokset ja kauppaketjut ovat joutuneet miettimään uudelleen toimintatapojaan.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto