varastoala-rovaniemi

Lue myös: Lapin oppisopimustoimiston artikkeli


Vaikka Työtehoseura on pääasiassa eteläsuomalainen koulutusorganisaatio, koulutus onnistuu vaikka Rovaniemellä asiakkaan niin halutessa. Näin on toimittu muun muassa varastoalan oppisopimuskoulutuksissa, jossa rovaniemeläinen BRP Finland Oy ja Kittilän ja Sodankylän kaivokset halusivat kouluttaa työntekijöitään oppisopimuksella varastoalan ammattilaisiksi. Koulutus järjestettiin Rovaniemen oppisopimustoimiston kanssa yhteistyössä Rovaniemellä.


Työtehoseuran ja Rovaniemen oppisopimustoimiston yhteistyö lähti siitä, että Työtehoseura tarjosi alueelle varastoalan koulutusta, jota alueen oppilaitoksilla ei ole valikoimissaan koko Lapin läänin alueella. Koulutukseen taas oli tarvetta alueen yrityksillä. Rovaniemen oppisopimustoimiston johtaja Kari Plosilan mukaan BRP Finland Oy on aktiivisesti kouluttanut omaa henkilöstöään nimenomaan oppisopimusmuotoisesti. Viime vuosina myös alueen kaivokset Kittilässä ja Sodankylässä ovat olleet vailla varastoalan koulutuksia.

Kouluttaja matkustaa, ei opiskelijat

Työtehoseura on tarjonnut varastoalan perustutkinnon ja ammattitutkinnon valmistavaa koulutusta ja tutkintotilaisuuksia alueen yrityksille paikan päällä Rovaniemellä. Koulutusta suunniteltaessa todettiin, että on järkevämpää, että yksi kouluttaja matkustaa, kuin että koko koulutettava ryhmä matkustaa. Kouluttaja Sami Niskalan mukaan matkustuspäiviä myös kouluttajan osalta on pyritty minimoimaan niin, että samalle viikolle yhdistetään sekä perustutkinnon että ammattitutkinnon 2 koulutuspäivää. Lisäksi yhdistetään samoille lähipäiville esimerkiksi korttikoulutuksien ryhmät.

Esimerkkinä BRP kelkkatehdas

BRP kelkkatehdas Rovaniemellä kuuluu kansainväliseen BRP (Bombardier Recreational Products) konserniin, joka on maailman johtava motorisoitujen vapaa-ajan laitteiden kehittäjä, suunnittelija, valmistaja ja jakelija. Tähän konserniin kuuluu myös BRP Finland Oy, jonka pääkonttori on Rovaniemellä ja jolla on 360 henkilöä töissä.

BRP Finland Oy:n varastossa on 30 työntekijää, joista noin puolella on varastoalan joko perus- tai ammattitutkinto tai molemmat suoritettuna. Varaston työnjohtaja Sari Mäntyranta kertoo, että BRP kannustaa työntekijöitä kouluttautumaan, mutta koulutus on aina koulutettavalle vapaaehtoista. Tämä on yksi syy, miksi opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja halukkaita oppimaan uutta. Opiskelijat ovat myös huomanneet, että koulutuksesta on hyötyä omassa työssä, joten motivaatio etsiä uusia, tehokkaita toimintatapoja on kova.

Koulutuksesta selvää hyötyä yritykselle

Työnjohtaja Sari Mäntyrannan mukaan koulutus tekee työntekijöistä moniosaajia, sillä koulutuksessa käydään läpi varastoalan kaikki osiot, joita työntekijä ei ehkä ole työssään aikaisemmin oppinut. ”Työn

teettäminen on tämän jälkeen helppoa, kun koulutetut alan ammattilaiset osaavat työnsä”, Mäntyranta kertoo.

Koulutus myös avartaa työntekijöiden näkemystä ja heiltä tuleekin paljon kehitysideoita. Koulutuksen aikana käydään tutustumassa muihin varastoihin ja sitä kauttakin tulee myös uusia sovellettavia ideoita tai jopa huomataan asioita, joita omassa työyhteisössä tehdäänkin fiksummin kuin jossain vierailukohteessa.

Jatkoa koulutuksiin seuraa

”Yhteistyö alueen yritysten ja oppisopimustoimiston kanssa näissä varastoalan koulutuksissa on sujunut hyvin. Tarkoitus on myös jatkaa yhteistyötä niin, että tulevalle syksylle kootaan myös ammattitutkintoon tähtäävä ryhmä perustutkinnon lisäksi. Jos riittävän suuret ryhmät saadaan kokoon, koulutus järjestetään taas Rovaniemellä ja näin opiskelijat saavat koulutusta omalla paikkakunnallaan”, kertoo asiakkuuspäällikkö Markku Oksanen Työtehoseurasta.

Palaute tähän saakka toteutetuista koulutuksista on ollut erinomaista sekä oppisopimustoimiston, että yritysten puolesta. Tästä onkin hyvä jatkaa taas seuraavalla ryhmällä.

Lue myös: Lapin oppisopimustoimiston artikkeli

Lapinoppisopimus TTS Työtehoseura Varastoalan koulutus

Teksti: Anna-Maija Kirkkari

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto