Puutavara auto

 

Biotalous on hallituksen merkittävin kärkihanke ja panostus siihen on yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018. Metsäsektorin merkittävimmät lähivuosien kasvumahdollisuudet arvioidaan olevan bioenergiassa ja biopohjaisissa polttoaineissa sekä puutuotteissa ja puurakentamisessa. Alalla toteutetut investoinnit näkyvät jo osaavien työntekijöiden tarpeena. Metsäteollisuus työllistää Suomessa noin 42 000 henkilöä ja tuotantoketju kokonaisuudessaan 150 000 henkilöä. – Ja uusia työntekijöitä tarvitaan. Tyypillisiä tarpeita ovat puutavara-autonkuljettajat, metsäpalveluyrittäjät ja metsäkoneenkuljettajat. Laskelmia tulevista työntekijätarpeiden määristä on tehty runsaasti. Muun muassa Metsäalan Vose-taustaselvityksen mukaan nykyisellä noin 50 miljoonan kuutiometrin hakkuumäärällä tarvitaan vuoteen 2020 mennessä noin 500 uutta kuljettajaa.

TTS Työtehoseura on Etelä-Suomen suurin logistiikka-alan kouluttaja ja alueen ainoa metsäalan kouluttaja. Metsäkoneen kuljettaja- ja puutavara-autonkuljettaja koulutuksissa on paljon yhteisiä elementtejä, joita yhdistämällä lähdettiin yhdessä alan yhteistyötahojen kanssa luomaan uutta osaamista ja lisää työntekijöitä Kasvavaan puutavara-auton kuljettajien tarpeeseen.

Kesän aikana muotoutui 12 motivoituneen opiskelijan ryhmä puutavara-autonkuljettamisesta kiinnostuneita henkilöistä, jotka elokuussa aloittivat Lappeenrannassa opinnot kouluttaja Hannu Lammisen johdolla. Koska turvallinen ja tehokas työskentely edellyttää hyvää koordinaatio- ja huomiokykyä, opiskelupäivät painottuvat puutavaranosturin käytön harjoitteluun, kuorman rakantamiseen sekä ajoharjoituksiin puutvarayhdistelmälle tyypillisessä maastossa eli pehmeillä ja kapeilla metsäautoteillä. erilaisissa tilanteissa kaupungissa sekä maastossa. Konkreettinen tekeminen on tämän kuninkuuslajin paras harjoite.

Neljän ja puolen kuukauden mittaiselle työssäoppimisjaksolle opiskelijat siirtyvät syyskuun lopussa ja lokakuun alussa riippuen saavutetusta osaamisesta . Työssäoppimisessa opiskelijat pääsevät tositoimiin oppimistilanteiden siirtyessä aitoihin työtilanteisiin. Myös tuona aikana kouluttaja käy työpaikoilla ja kuljettajilla on mahdollisuus saada myös lähiopetusta kaksi päivää kuukaudessa. Tällä varmistetaan jokaisen edistyminen ja tarvittavan lisäohjauksen saaminen. Työssäoppimisen viimeisessä modulissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinnosta.

Koulutuskonseptin yhteistyötahoja ovat Metsäalan kuljetusyrittäjät ry, UPM, Stora Enso, MetsäGroup, ELY Etelä-savo ja ELY Kaakkois-Suomi, TE-palvelut.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto