Opon blogi

 

opot e

Opon blogi

Perinteiset opintojen ohjauksen ja neuvonnan menetelmät perustuvat kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Monimuoto-opiskelijoille sekä hakeutumisvaiheen asiakkaille tulisi pystyä tarjoamaan yhtäläiset mahdolliset ohjaukseen ja neuvontaan välimatkasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Digitalisaation myötä myös opinto-ohjauksen välineet, kanavat ja toimintamallit moninaistuvat. Tiedottamis- ja viestimiskanavia voi valjastaa ohjaustyökaluiksi, kun huomioi digiohjaamisen ominaispiirteitä.

Tässä vaiheessa TTS Työtehoseurassa ohjauksessa on useita verkko-ohjausvälineitä niin reaaliaikaisessa kuin ei-reaaliaikaisessa ohjauksessa. Kehittämistyö ei ole kuitenkaan päättynyt vaan on löydettävä toimintamalleja, jotka toimisivat johtoryhmän asettamissa linjauksissa ja toisaalta on mietittävä, miten ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat saavutettavissa opiskelijan polun eri vaiheissa. Opintojen ohjaus alkaa jo hakeutumisvaiheessa, kun tulevat opiskelijat etsivät tietoa opintomahdollisuuksistaan, ja jatkuu läpi opintojen työssäoppimispaikkoja myöten. Tähän ohjaustyöhön on kaiken kaikkiaan järkevää ottaa verkkotyökalut mukaan.

Uuden edessä helposti unohdetaan kasvokkain tapahtuva ohjausdialogi, kun siirrytään verkkokeskeiseen ajatteluun. Tarkoitus siis on ottaa käyttöön uusia välineitä vanhojen rinnalle. On myös oltava rohkeutta ja päättäväisyyttä viheltää peli poikki jonkin järjestelmän kanssa, jos se ei toimi verkko-ohjauksessa syystä että ohjattavat eivät siellä ole. Uusien välineiden haltuunotto vaatii ajatusten kypsyttelyä, yhdessä tekemistä, rohkeutta astua epämukavuusalueelle ja armollisuutta itselle epäonnistumisissa. Pienet askelmerkit, asioiden palastelu ja kollegoiden reflektoiva kehittämisote auttavat digiloikassa.

valintakokeet TTS

Opon blogi

Peruskoulujen 9. luokkalaiset sekä muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat hakeutuivat helmi-maaliskuun vaihteessa yhteishaussa ns. nuorisoasteen koulutuksiin Opintopolku.fi -järjestelmässä. Yhteishaku on iskostunut kaikkien mieliin jo useina vuosikymmeninä, joten aikuinen ei välttämättä tule miettineeksi muita hakeutumisväyliä. Nykyisin yhteishaun kautta ei kuitenkaan voi hakeutua, jos on jo jokin tutkinto. Aikuiskoulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitoksien kotisivujen kautta. Aikuiskoulutus soveltuu kaikille, joilla on jo alan työkokemusta ja/tai toisen asteen tutkinto. Oppisopimuskoulutus lähtee liikkeelle siitä, että hakija löytää alan työpaikan, jonka kanssa voidaan laatia oppisopimus. Oppisopimusta on tarjolla myös peruskoulusta pääseville.

Leena Saarela

Opon blogi

 

Paljastin heti otsikossa opinto-ohjaajan ammattitaidon salaisuuden. Kaikkea ei voi osata, eikä kannatakaan yrittää hallita. Sitä varten kilautetaan kaverille ja kysytään neuvoa.

Koska opinto-ohjaajan työssä on pysyttävä ajan hermolla, tätä on tukemassa erilaiset hankkeet, joissa kukin TTS:n opinto-ohjaaja on mukana. Esimerkkeinä OPH:n rahoittamat hankkeet: Ohjauksen Apajilla –hankkeessa kehitetään hakeutumisvaihetta ja hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista; Optima-hankkeessa kehitetään erityisopetusta ja tuetaan jokaisen opiskelijan valmistumista.  

Leena Saarela

Opon blogi

Ammatillisella puolella ei enää mietitä tulevaisuuden ammattia, koska alavalinta on jo tehty. Kuitenkin elämässä sattuu ja tapahtuu, ajatukset muuttuvat, joten opinto-ohjaaja auttaa ja tukee polkujen löytymisessä.

Suomen Opinto-ohjaajat ry on määritellyt opinto-ohjauksen eettiset periaatteet seuraavasti: “Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea ohjattavaa koulutukseen, opiskeluun, uravalintaan ja tulevaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa ohjattavaa ymmärtämään omaa tilannettaan ja kohtaamaan elämänsä haasteita.”

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto